W Krakowie (i nie tylko) – rok 2012/2013

Także krakowianie popierają oświadczenie AKO w sprawie Antoniego Macierewicza

Posted by jw w dniu 6 sierpnia 2012

 

Poznań, 5. 08. 2012 r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 lipca 2012r

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głęboki sprzeciw wobec wyroku Sądu, który likwidatorowi WSI, Antoniemu Macierewiczowi, nakazuje przeproszenie gen. Marka Dukaczewskiego oraz zakazuje mu dalszego informowania opinii publicznej o współodpowiedzialności ostatniego szefa WSI za działania o charakterze przestępczym, jakie miały miejsce w kierowanych przez niego służbach wojskowych, przed ich ostatecznym rozwiązaniem Ustawą Sejmu z 24.05.2006r.

Wyrok – w naszym przekonaniu – haniebny i skandaliczny, stoi w jawnej sprzeczności z powszechną dziś wiedzą o niezgodnej z polską racją stanu działalności WSI, wojskowych służb specjalnych, które powstały i działały w oparciu o kadry przeszkolone przez GRU i KGB i które do końca były narzędziem sowieckich, potem rosyjskich, wpływów w Polsce.WSI, które przez wiele lat swej działalności nie wykryły żadnego rosyjskiego szpiega, były skutecznie wykorzystywane do walki z opozycją; ponadto – pozbawione wszelkiej kontroli instytucjonalnej – działały, często łamiąc prawo, i prowadząc nielegalne, niezgodne z prawem operacje. Ostatnim dowódcą WSI był gen. Dukaczewski i ponosi on osobistą odpowiedzialność za wszystkie niepraworządne i sprzeczne z polską racją stanu działania WSI w tym czasie.

Wiedzę o takim charakterze działań WSI udokumentował, ujawnił i upowszechnił Antoni Macierewicz prezentując wyniki prac Komisji Weryfikacyjnej WSI zawarte formalnie w uzasadnieniu do projektu ustaw o likwidacji WSI.

Oburzający, niezgodny z prawdą historyczną, wyrok Sądu Apelacyjnego, stanowi niezwykle groźny dla państwa polskiego precedens – prawnego poświadczenia nieprawdy, prawnej obrony osób i instytucji działających na szkodę narodu i państwa polskiego, prawnego fałszowania historii. Jest próbą rehabilitacji niesuwerennych i często o charakterze przestępczym praktyk WSI; bierze w obronę osoby i grupy za tego rodzaju działania odpowiedzialne. Ponadto – co szczególnie niebezpieczne – wyrok ten przekształca polskie sądownictwo w narzędzie cenzury politycznej.

Jest także przez nas – członków AKO – ale i przez znaczną część opinii publicznej traktowany jako akt zemsty politycznej środowisk byłych służb PRL-u na człowieku, który z nimi od lat skutecznie walczy.

Ten wyrok i cała towarzysząca mu sytuacja wprowadza realne zagrożenie dla ładu prawnego i moralnego w narodzie i państwie polskim.

Akademicki Klub Obywatelski w Poznaniu z najwyższą powagą wzywa osoby, środowiska i instytucje odpowiedzialne w Polsce za kształtowanie ładu prawnego i moralnego do zdecydowanego przeciwdziałania takim szkodliwym i groźnym praktykom polskiego sądownictwa – wszak Polska od zarania III RP (Rozdz. I Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997) mieni się państwem prawa.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 8. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
 9. dr Róża Antkowiak – UAM
 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków
 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 17. mgr Janina Błaszak – PP
 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 20. dr Paweł Binek – UP Kraków
 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 25. dr inż. Krzysztof Borowiak
 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 29. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 32. dr inż.Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 33. prof.dr hab.Adam Choiński – UAM
 34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 35. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 36. dr Ewa Ciosek – UAM
 37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 40. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 41. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 42. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 43. dr Mirosława Dabert – UAM
 44. mgr Jan Dasiewicz – UAM
 45. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 46. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 47. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 48. inż. Józef Drausowski
 49. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 50. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 51. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 52. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
 53. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 54. dr Jerzy Fischbach
 55. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska
 56. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 57. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 58. mgr Bogdan Freytag
 59. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 60. mgr Witold Gedymin – UE
 61. dr Grzegorz Gertig – U Med
 62. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 63. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
 64. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 65. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 66. dr Michał Haake – UAM

 67. dr Zdzisław Habasiński – informatyk

 68. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki
 69. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 70. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 71. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 72. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 73. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 74. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 75. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 76. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 77. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 78. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 79. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 80. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 81. mgr inż. Andrzej Judek
 82. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 83. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 84. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 85. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 86. dr Zofia Karaszkiewicz
 87. dr Anna Kasprzyk – UAM
 88. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 89. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 90. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 91. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 92. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 93. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 104. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 105. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 107. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 109. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki
 110. dr Przemysław Lehmann – PAN
 111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 112. dr Maria Leśniewicz – PP
 113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 114. dr Jarosław Liberek – UAM
 115. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 116. mgr Rafał Lisiak – architekt
 117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
 118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 119. dr Eryk Łon – UE
 120. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 121. dr Piotr Łukasiak – PP
 122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 124. mgr Agata Macniak
 125. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 126. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 127. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 128. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 129. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 130. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 131. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 132. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 133. mgr Helena Materny – nauczyciel
 134. mgr Ryszard Materny
 135. mgr Maria Matysiak – UAM
 136. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 137. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 138. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska
 139. dr Jerzy Michalik – UAM
 140. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 141. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski
 142. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 143. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
 144. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 145. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 146. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 147. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 148. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
 149. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 150. mgr Wilhelmina Nowak
 151. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 152. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 153. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 154. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 155. Włodzimiera Pajewska – UAM
 156. inż. Ryszard Paprzycki
 157. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 158. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 159. dr Andrzej Pawuła – UAM
 160. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 161. dr Barbara Peplińska – UAM
 162. dr Ryszard Piasek – reżyser
 163. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 164. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 165. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 166. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 167. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 168. mgr Maria Przybylska – UAM
 169. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 170. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP
 171. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 172. dr Jacek Radomski – UAM
 173. dr Wiesław Ratajczak – UAM
 174. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 175. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 176. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 177. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 178. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 179. dr Lech Różański
 180. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 181. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 182. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 183. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 184. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 185. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 186. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 187. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 188. mgr Janusz Smólski
 189. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 190. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 191. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 192. dr Teresa Stanek – UAM
 193. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 194. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 195. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 196. mgr Gabriela Stępczak
 197. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 198. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
 199. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP
 200. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 201. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 202. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 203. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 204. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 205. dr Anna Szukalska – PP
 206. mgr inż. Edwin Szukalski
 207. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 208. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 209. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 210. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 211. dr Hanna Szweycer
 212. prof. dr hab. Michał Szweycer
 213. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 214. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 215. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 216. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 217. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 218. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 219. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 220. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 221. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 222. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 223. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 224. mgr Jacek Tuchołka
 225. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 226. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 227. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 228. dr Marek Wedemann – UAM
 229. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 230. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 231. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 232. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 233. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 234. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 235. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 236. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 237. mgr Andrzej Wybrański
 238. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 239. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 240. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 241. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 242. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 243. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 244. dr Jerzy Zerbe – UAM
 245. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 246. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 247. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 248. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 249. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP
 250. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 251. dr Jakub Żmidziński – UAP

Oświadczenie podpisał również pan Jerzy Jankowski – Prezes Związku Polaków w Norwegii

Reklamy

Jedna odpowiedź to “Także krakowianie popierają oświadczenie AKO w sprawie Antoniego Macierewicza”

 1. […] Także krakowianie popierają oświadczenie AKO w sprawie Antoniego Macierewicza […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

 
%d blogerów lubi to: