W Krakowie (i nie tylko) – rok 2012/2013

Archive for Wrzesień 2012

Solidarni 2010 budzą Polskę – pikieta przed TVP cz.1

Posted by jw w dniu 30 września 2012

Solidarni 2010 budzą Polskę

Pikieta pod gmachem TVP na Placu Powstańców Warszawy  cz.1

29.09.2010 – przed południem

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Pikieta pod TVP 29.09.2012 -Solidarni 2010

Pikieta przed TVP cz.2

Pikieta przed TVP – próba wejścia do gmachu

Pikieta przed TVP – nie kłamcie

Pikieta przed TVP – 2 próba wejścia do gmachu

Solidarni 2010 budzą Polskę – pikieta przed TVP cz.3
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/10/01/solidarni-2010-budza-polske-pikieta-przed-tvp-cz-3/
Solidarni 2010 budzą Polskę – pikieta przed TVP cz.2
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/10/01/solidarni-2010-budza-polske-pikieta-przed-tvp-cz-2/
Solidarni 2010 budzą Polskę – pikieta przed TVP cz.1
https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/30/solidarni-2010-budza-tvp-cz-1/

Posted in pikiety, Solidarni 2010 | Otagowane: , , | 9 Komentarzy »

Migawki z Muzeum AK w Krakowie

Posted by jw w dniu 28 września 2012

Migawki z Muzeum AK w Krakowie

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

Muzeum Armii Krajowej – otwarcie ekspozycji stałej

Posted in Uroczystości, wystawy | Otagowane: | 4 Komentarze »

Muzeum Armii Krajowej – otwarcie ekspozycji stałej

Posted by jw w dniu 27 września 2012

Otwarcie ekspozycji stałej

w

Muzeum Armii Krajowej

 Kraków, 27 września 2012 r.

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Hymn AK w Muzeum AK

Migawki z Muzeum AK w Krakowie

https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/28/migawki-z-muzeum-ak-w-krakowie/

Posted in Uroczystości, wystawy | 1 Comment »

Precz z pomnikiem chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Posted by jw w dniu 26 września 2012

(zdjęcia – Józef Wieczorek, 2011)

Wojewoda Małopolski

Jerzy Miller

Kraków, ul Basztowa 22

Dotyczy: usunięcia pomnika chwały Armii Czerwonej z alei Wolności w Nowym Sączu oraz przeniesienia znajdującego się w jego pobliżu zbiorowego grobu 6 żołnierzy tej formacji na miejski cmentarz komunalny.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, opierając się na informacji otrzymanej od Pana Wojewody podczas spotkania 10 września 2012 roku jest zmuszone po raz kolejny zwrócić się o uczciwe i zgodne ze stanem prawnym wyjaśnienie zarówno szeregu niefortunnych i dziwnych Pana stwierdzeń, jak i braku reakcji na łamanie obowiązującego prawa przez prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka.

Ryszard Nowak jest zobowiązany Uchwałą nr XXI/185/92 Rady Miejskiej Nowego Sącza z dnia 25 lutego 1992 r. do dokonania rozbiórki pomnika chwały Armii Czerwonej przy al. Wolności. Mimo że pełni tę funkcję od 6 lat nie tylko nie wykonał tej uchwały, ale oświadczył publicznie, że nie chce jej wykonać i nikt mu nic nie zrobi.

W związku z tym Porozumienie zwraca uwagę, że zarówno Konstytucja RP w art. 13 jak i art. 256 Kodeksu Karnego zakazują propagowania komunizmu, a pomniki ku czci sił zbrojnych totalitarnego Związku Sowieckiego są taką właśnie formą propagowania zbrodniczej i ludobójczej ideologii. Każda osoba, która chroni taki pomnik, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jest to oficjalna wykładnia prawa dokonana przez najbardziej powołaną do tego instytucję państwową, bo przez Instytut Pamięci Narodowej.

Warto też przypomnieć, że Senat RP jednoznacznie określił w swojej uchwale z dnia 16 kwietnia 1998 r. okres po 1944 roku jako czas zniewolenia naszego narodu przez Związek Sowiecki stwierdzając w punkcie 1: ”Senat uznaje państwo utworzone w wyniku II wojny światowej na ziemiach polskich i funkcjonujące w latach 1944-1989 za niedemokratyczne państwo o totalitarnym systemie władzy, będące elementem światowego systemu komunistycznego, pozbawione suwerenności i nie realizujące zasady zwierzchnictwa Narodu”.

W związku z tym oczekujemy od Pana Wojewody przesłania zawiadomienia do właściwej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Ryszarda Nowaka. Informujemy ponownie, że pion prokuratorski IPN nie może ścigać obecnego prezydenta Nowego Sącza bo podlegają mu przestępstwa popełnione do 1990 roku.

W trakcie rozmowy z przedstawicielami POKiN padło z Pana strony szereg stwierdzeń, które musimy określić słowami: niefortunne, omyłkowe, albo co najmniej dziwne. Dlatego prosimy o wyjaśnienia w poniższych kwestiach:

– który artykuł Konwencji Genewskiej (prosimy o cytat) nie pozwala na przeniesienie zbiorowego grobu czerwonoarmistów ze skweru przy al. Wolności na cmentarz komunalny i na rozbiórkę pomnika ku chwale okupanta, skoro przywołana przez Pana Konwencja dotyczy wyłącznie jeńców wojennych?

– prosimy o podanie pełnego brzmienia ustawy lub przepisu, wg którego pojedynczy grób to cmentarz, jak Pan to stwierdził w rozmowie z nami;

– skąd Pana wiedza, że w Polsce w miejscach publicznych znajdują się pomniki Wehrmachtu lub innych rodzajów wojsk niemieckich, kto się nimi opiekuje i gdzie się znajdują?

– dlaczego wyraził Pan zgodę na propozycję Ryszarda Nowaka, aby dokonać „liftingu” pomnika ku czci Armii Czerwonej w formie łuku triumfalnego zamiast zażądać jego rozbiórki (przecież przedstawiciel Porozumienia zwrócił Panu uwagę, że ochrona tych pomników jest przestępstwem)?

– jakie konkretnie przepisy mówią, że przedmiotowy pomnik nie może być usunięty, prosimy o podanie, która ustawa i który punkt wymienia ten pomnik? umowa na którą Pan się powołuje została zawarta między rządem RP a rządem Federacji Rosyjskiej 22 lutego 1994 r. i dotyczy tylko żołnierzy oraz osób cywilnych, ewentualnie nagrobków i pomników im poświęconych, w żadnym wypadku nie obejmuje natomiast pomników poświęconych zbrodniczym organizacjom totalitarnego państwa komunistycznego, a taką właśnie organizacją była Armia Czerwona;

– dlaczego odmówił Pan podania choćby przybliżonego czasu przeniesienia zbiorowego grobu czerwonoarmistów na pobliski cmentarz (z Pana wypowiedzi wynikało, że nawet okres 20 lat może być zbyt krótki).

W związku z trudną dla nas do zrozumienia Pańską postawą uprzejmie prosimy o udostępnienie nam Pańskiej urzędowej (a więc jawnej dla obywateli) korespondencji w tej sprawie z ministrem spraw zagranicznych RP Radosławem Sikorskim.

Pragniemy podkreślić, że przeniesienie szczątków 6 żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarz – co leży w Pana kompetencji – powinno zmobilizować Radę Miasta Nowego Sącza do energicznego wyegzekwowania od prezydenta Ryszarda Nowaka wykonania jej uchwały sprzed ponad 20 lat, ponieważ ostatnio używa on argumentu, że przedmiotowy pomnik jest jedynie formą nagrobka, co ewidentnie mija się z prawdą.

Nasze Porozumienie nadal ma nadzieję uzyskać od Pana uczciwą, rzetelna i merytoryczną odpowiedź na wszystkie poruszone w tym liście tematy. Od Pana odpowiedzi uzależniamy czy i jakie podejmiemy dalsze kroki w tej sprawie.

Sekretarz Porozumienia                        Przewodniczący Porozumienia

Edward Wilhelm Jankowski                          Krzysztof Bzdyl

POKiN w Krakowie nie składa broni

Nie ma zgody na lifting pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu

17 września 2011 r. pod pomnikiem ku chwale Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Czy ‘Orlęta Nowosądeckie’ pójdą w ślady Orląt Lwowskich ?

W rocznicę uderzenia Armii Czerwonej na Polskę – manifestacja pod pomnikiem chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu

Posted in Listy | Otagowane: , , | 2 Komentarze »

Bronisław Wildstein „Ukryty” w Krakowskim Klubie Wtorkowym

Posted by jw w dniu 25 września 2012

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Bronisław Wildstein 1″Ukryty”

w Krakowskim Klubie Wtorkowym

Bronisław Wildstein 2″Ukryty”

w Krakowskim Klubie Wtorkowym

Bronisław Wildstein 3″Ukryty”

w Krakowskim Klubie Wtorkowym

Posted in Krakowski Klub Wtorkowy, spotkania | Otagowane: , , | Leave a Comment »

SOLIDARNI 2010 budzą Polskę

Posted by jw w dniu 25 września 2012

PROTEST w obronie TV Trwam i Państwa Polskiego.

Stowarzyszenie Solidarni 2010 w dniu 29.09.2012 po Marszu „Obudź się Polsko”

organizuje DWUDNIOWY PROTEST w obronie TV Trwam i Państwa Polskiego.

Rozpoczynamy pikietą o 11.30 na pl. Powstańców Warszawy pod siedzibą TVP.


Po Marszu wracamy na pl. Powstańców Warszawy i organizujemy Miasto Namiotowe z całodobową pikietą.


W trakcie: debaty i spotkania poświęcone diagnozie stanu Państwa Polskiego.

Szczegóły na: http://solidarni2010.pl/10957-sam-marsz-to-za-malo.html

http://www.youtube.com/watch?v=-tVMA72cLwo&feature=player_embedded

Zapraszamy!


Dołączcie do nas z namiotami.


Pokażmy władzy naszą determinację i siłę!

Ewa Stankiewicz

Stowarzyszenie Solidarni2010

Jan Pietrzak: Marsz „OBUDŹ SIĘ POLSKO” 29.09.2012

 

Posted in demonstracja, Solidarni 2010, wiece | Otagowane: , | 3 Komentarze »

Adam Macedoński: Instytut Katyński

Posted by jw w dniu 21 września 2012

Adam Macedoński: Instytut Katyński

http://www.youtube.com/watch?v=yjbydpDA2JI


O Instytucie Katyńskim opowiada Adam Macedoński, artysta plastyk, opozycjonista, założyciel Instytutu Katyńskiego.
Rejestracja  w Patriotycznym Parku Jordana w Krakowie – Józef Wieczorek, współpraca Teresa Tokarska.

Posted in Filmy, Pamięć, Park Jordana | Otagowane: , | 1 Comment »

„Dziennik Polski” nie zachował się jak trzeba – list do redaktora naczelnego

Posted by jw w dniu 19 września 2012

Dziennik Polski” nie zachował się jak trzeba

list do redaktora naczelnego

 

Kraków, 19 września 2012 r

 

Redaktor Naczelny Dziennika Polskiego

Pan Marek Kręskawiec

 

Szanowny Panie Redaktorze,

 

We wtorkowym numerze Dziennika Polskiego (18 września 2012)  zauważyłem krótki tekst „Inka ‚ w parku Jordana,  który jednak mnie zasmucił,  bo pokazuje, jak spada poziom gazetowego dziennikarstwa. 

Wydarzenie miało miejsce w niedzielę, a tekst w DP dopiero we wtorek,  mimo że było to znaczące wydarzenie w życiu miasta. Ani słowa o tłumach krakowian w Parku Jordana – było ponad 1000 osób, setki zajęły miejsca siedzące, setki stały  przez cały okres bardzo sprawnie zorganizowanej , ale trwającej ponad 2 godziny uroczystości. Nie była to krótka uroczystość ( jak czytamy w DP)  lecz piękna, kolejna  uroczystość patriotyczna zorganizowana perfekcyjnie (opinia powszechna !)  przez Prezesa Towarzystwa Parku im. dra H. Jordana – Kazimierza Cholewę, której towarzyszyło odsłonięcie pomnika pięknej postaci tamtych czasów.

Na pomniku ‚Inki’ widnieje napis – ‚zachowałam się jak trzeba’,   bo tak ta dziewczyna się zachowała i może być wzorem dla  innych. Niestety wobec tej pięknej uroczystości DP nie zachował się jak trzeba. O tym świadczy tekst, a na zamieszczonym jedynym zdjęciu jakby ocenzurowano córkę gen. W. Potasińskiego – Aleksandrę – jedną z trzech osób odsłaniających pomnik ‚Inki’. 

Ani słowa w tekście DP, że była to uroczystość poświęcona  ofiarom  agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. Czyżby w DP stosowano zapisy na  historyczne fakty niewygodne dla obecnej poprawności politycznej ?

O rocznicy agresji mówił płk. Marek Szczudliński – przedstawiciel dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego, ale w DP – cisza !  Przemówienia Pana pułkownika można wysłuchać, i tłumy krakowian obecnych na uroczystości można obejrzeć na fotoreportażach zamieszczonych na stronach internetowych m.in.

Pomnik “Inki ” – Danuty Siedzikówny, która w okresie instalacji systemu komunistycznego zachowała się jak trzeba został odsłonięty w Patriotycznym Parku Jordana w Krakowie 16 września 2012 r.

https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/16/pomnik-inki-danuty-siedzikowny-odsloniety-w-patriotycznym-parku-jordana-w-krakowie/

Patriotyczna uroczystość w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę  17 września 1939 r., Park Jordana, Kraków, 2012-

https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/17/patriotyczna-uroczystosc-w-rocznice-agresji-sowieckiej-na-polske-17-wrzesnia-1939-r/

W hołdzie ‘Ince’ – sanitariuszce z AK , która zachowala się jak trzeba

https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/18/w-holdzie-ince-sanitariuszce-z-ak-ktora-zachowala-sie-jak-trzeba/

 

Te przytoczone fotorelacje,  zostały wykonane  nie przez zawodowych dziennikarzy, tylko przez amatorów  rzetelnego dziennikarstwa (choć innego typu). Okazuje się, że 15 -letni gimnazjalista może być dziennikarzem wnikliwym,  profesjonalnym, bo pokazującym jak  naprawdę wygląda rzeczywistość. 

Kadry dziennikarskie zatem są – ale brak jest rzetelnego dziennikarstwa ! To zastanawia.

Wcześniejsze   uroczystości patriotyczne organizowane w Parku Jordana, przy okazji odsłaniania  kolejnych pomników  Galerii  Wielkich Polaków XX wieku,  były o wiele lepiej relacjonowane/dokumentowane  w DP . Widać jak spada poziom ulubionego przez krakowian pisma. 

A miało być inaczej, o czym Pan redaktor mówił w tym roku  np. w Klubie Wtorkowym  co zarejestrowałem rzetelnie,  choć sprzętem nieprofesjonalnym. ( Jaka przyszłość Dziennika Polskiego http://wkrakowie2012.wordpress.com/2012/04/04/w-klubie-wtorkowym-jaka-przyszlosc-dziennika-polskiego/).

Dziennikarstwo tworzą przede wszystkim ludzie,  a sprzęt jest co prawda b. ważny, ale jednak drugorzędny. Najlepszym sprzętem można robić kompromitującą robotę co np. widać w materiale Gazety Wyborczej (Park Jordana: odsłonięto pomnik Danuty Siedzikówny „Inki”http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,12496771,Park_Jordana__odslonieto_pomnik_Danuty_Siedzikowny.html).

Niedobrze by było aby DP staczał się do takiego poziomu.

Chciałbym wyrazić nadzieję, nie tylko swoją, aby Dziennik Polski wrócił do dawnego poziomu  i zrehabilitował się m. in.  bardziej profesjonalnymi relacjami z uroczystości w Parku Jordana, jakie są w kolejnych latach planowane przez  Prezesa Towarzystwa p. Kazimierza Cholewę – godnego następcę dr Henryka Jordana.

Dobrze jest się opierać na dobrych wzorcach,  czego i Redakcji Dziennika Polskiego życzę. 

Z poważaniem

Józef Wieczorek

Posted in Listy, Park Jordana, Uroczystości | Otagowane: , , , , | Leave a Comment »

W hołdzie ‚Ince’ – sanitariuszce z AK, która zachowała się jak trzeba

Posted by jw w dniu 18 września 2012

W hołdzie ‚Ince’ – sanitariuszce z AK , która zachowala się jak trzeba

Patriotyczna uroczystość  odsłonięcia pomnika

‚Inki’ – Danuty Siedzikówny

w Parku Jordana,

16 września ,Kraków, 2012

(zdjęcia  i wideo – Józef Wieczorek. Łukasz Wieczorek)

Rozpoczęcie uroczystości

Hymn narodowy w hołdzie ‚Ince’ – sanitariuszce z AK

Powitanie uczestników uroczystości

Piotr Szubarczyk (IPN) o Ince

Dla Inki

Wujek ‚Inki’ – Brunon Tymiński wspomina ‚Inkę’

Posłanie od chłopców z AK z Warszawy

Posłanie od chłopców z AK z Warszawy, z Wiązowny, Niedabyla, Stronca, Białobrzegów, Puszczy Kozienickiej.

Od rodziny pułkownika Ryszarda Jerzego Kuklińskiego.

Posłanie do Krakowa,

bo dla Polaków Kraków to Ojciec, a Warszawa – Matka.

Wyobrażam sobie pochyloną nad więziennym grypsem kobietę. Kolejny już raz czyta oczami pełnymi łez zdanie: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. Jestem pewna, że kobieta widzi pluton egzekucyjny stojący naprzeciw jej wnuczki – dziecka jeszcze. Nie wierzy, że historia „małej dziewczynki z AK” ujrzy kiedykolwiek światło dzienne. Że ktokolwiek znajdzie jej grób na cmentarzu bezimiennych.

Inko! Nie mogli do ciebie trafić z odległości kilku kroków! Teraz wiemy. To była salwa honorowa dla ciebie!

Babciu Inki! Tacy, jak twoja wnuczka, nie potrzebują oznakowanych płyt nagrobnych. Złotymi literami w sercu każdego z nas wyryte jest jej nazwisko: „Danuta Siedzikówna”.

Babciu Inki! Teraz wszystkie babcie w Polsce i na całym świecie, przez wieki będą wymawiać imię Inki, ucząc swoje wnuki, co kryje się w słowach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Babciu Inki! Doczekaliśmy chwili, kiedy pomnik dziewczynki z białostocczyzny, wołającej w godzinę śmierci: „Jeszcze Polska nie zginęła!” stanął w Parku Jordana w Krakowie, wśród Wielkich Polaków.

Babciu Inki! Babcie na całym świecie powtarzać będą za Błogosławionym Janem Pawłem II: „Wymagajcie od siebie nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.

(autorzy: Roman Barszcz i Małgorzata Kupiszewska)

Modlitwa o.Jerzego Pająka

Poświęcenie pomnika ‚Inki’ w Parku Jordana

Składanie kwiatów pod pomnikiem Inki w Parku Jordana

Patriotyczna uroczystość w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.

 Park Jordana, Kraków, 2012

Pomnik “Inki ” – Danuty Siedzikówny, która w okresie instalacji systemu komunistycznego zachowała się jak trzeba został odsłonięty w Patriotycznym Parku Jordana w Krakowie

16 września 2012 r.

https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/16/pomnik-inki-danuty-siedzikowny-odsloniety-w-patriotycznym-parku-jordana-w-krakowie/

Posted in Park Jordana, Uroczystości | 5 Komentarzy »

Patriotyczna uroczystość w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r.

Posted by jw w dniu 17 września 2012

Patriotyczna uroczystość 

w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

17 września 1939 r.

 Park Jordana, Kraków, 2012

(zdjęcia  i wideo – Józef Wieczorek. Lukasz Wieczorek)

Legiony w Patriotycznym Parku Jordana

Apel Pamięci i

salwa honorowa w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

Przemówienie płk. Marka Szczudlińskiego

w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

Hymn Armii Krajowej w Parku Jordana

Odmarsz wojska z Parku Jordana

W hołdzie ‘Ince’ – sanitariuszce z AK , która zachowala się jak trzeba

https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/18/w-holdzie-ince-sanitariuszce-z-ak-ktora-zachowala-sie-jak-trzeba/

Pomnik “Inki ” – Danuty Siedzikówny, która w okresie instalacji systemu komunistycznego zachowała się jak trzeba został odsłonięty w Patriotycznym Parku Jordana w Krakowie, 16 września 2012 r.

https://wkrakowie2012cd.wordpress.com/2012/09/16/pomnik-inki-danuty-siedzikowny-odsloniety-w-patriotycznym-parku-jordana-w-krakowie/

Posted in Park Jordana, Uroczystości | 3 Komentarze »