W Krakowie (i nie tylko) – rok 2012/2013

Archive for Grudzień 2012

Boże Narodzenie 1981 – pod choinkę A.D. 2012 od Wincentego z Krakowa i Józefa Wieczorka

Posted by jw w dniu 20 grudnia 2012

Wincenty z Krakowa – autor dzieła

‚Modlitwa i pamięć’

i autor strony

W Krakowie ( i nie tylko)  w 2012 r.

Józef Wieczorek

przesyłają  Życzenia Świąteczne

wraz  z płytą gramofonową

„BOŻE NARODZENIE 1981” 

do wysłuchania podczas Świąt Bożego Narodzenia A.D. 2012 

Płyta gramofonowa – Boże Narodzenie 1981


ARTYŚCI KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA

wokaliści i aktorzy bezinteresownie poświęcili swój czas, aby wspólnie przygotować i nagrać na taśmie magnetofonowej polską poezję i muzykę o Bożym Narodzeniu. Uczynili to w hołdzie Ojcu św. Janowi Pawłowi II i jak często mówili: PIOTROWI naszych czasów.

NA TRZYDZIESTOLECIE WYDANIA I PAMIĘCI
BOŻE NARODZENIE 1981 – płyta gramofonowa i kaseta magnetofonowa
Unikalny dokument patriotyczny

ubiegłego stulecia lat osiemdziesiątych przygotowany
przez młodych artystów Królewskiego Miasta Krakowa

Można wybrać i posłuchać najcenniejszych treści o Bożym Narodzenia

(kliknij na wybrany niżej  utwór)

Strona A

/ I /  Adam Mickiewicz, wiersz – Grom, błyskawica  – śpiewany
/ II / Tekst Ewangelii – św. Łukasz – czytany
/ III / Jan Kasprowicz, wiersz – Przy wigilijnym stole – recytowany
/ IV / Kolęda polska – Wśród nocnej ciszy – śpiewana
/ V / ORĘDZIE ŚWIATECZNE – przemówienie Ojca św. Jana  Pawła II 1980 r.
/ VI / Kolęda polska – Jezus malusieńki – śpiewana
/ VII / Teofil Lenartowicz,  kolęda – Mizerna, cicha, Stajenka licha – recytowana
/ VIII / Kolęda polska – Jezus malusieńki –śpiewana – druga część
/ IX / Stanisław Wyspiański, wiersz – O Boże, pokutę przebyłem – recytowany
/ X / Adam Mickiewicz, wiersz – Grom, błyskawica – śpiewany

Strona  B                      

/ I/ Cyprian Kamil Norwid, wiersz Czemu nie w chórze?  – śpiewany
/ II / Kazimierz Laskowski, wiersz – Wzeszłaś, gwiazdko!  – recytowany
/ III / Pastorałka polska  – A cóż z tą Dziecina  –  śpiewana
/ IV / Czesław Miłosz, wiersz   –  Niedobrzy aniołowie  –  recytowany
/ V / Pastorałka polska  –  Oj maluski, maluski, maluski  –  spiewana
/ VI / Konstanty Ildefons Gałczyński, wiersz – Jakoby ze złotego – recytowany
/ VII / Krzysztof Kamil Baczyński, wiersz  – Aniołowie, aniołowie biali – recytowany
/ VIII / Pastorałka polska – Panie Boże mój  –  śpiewana
/IX / Teofil Lenartowicz, wiersz – Otóż i skończona szopka  –  recytowany
/ X / Cyprian Kamil Norwid, wiersz Czemu nie w chórze?  – śpiewany

PLYTA GRAMOFONOWA – BOŻE NARODZENIE 1981
Strona  A

/ I /  ŚPIEWAJĄ  –  młodzieżowy chór mieszany z Krakowa
Adam Mickiewicz – Grom, błyskawica !
Polski poeta ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopola
Ś p i e w a j ą  – MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

Grom, błyskawica!
Stań się, stało:
Matka Dziewica,
Bóg ciało  !

Wykonawcy – a cappella – młodzi artyści Królewskiego Miasta Krakowa
JERZY TRELA, aktor – recytacja wiersza
„Pro Musica” – młodzieżowy chór mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
BOGUSŁAW BRZYBEK, dyrygent – kierownictwo muzyczne
JERZY ENZINGER, operator dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową
WincentyzKrakowa – kmpozycja

/ II /  TEKST EWANELII – czyta Tadeusz Malak, aktor z Krakowa
Ewangelia według św. Łukasza  2. 1 – 7

C z y t a  –  TADEUSZ MALAK

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności
w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się zapisać z poślubioną sobie Maryją, będącą w stanie odmiennym. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, dlatego że miejsca dla nich nie było w gospodzie.

/ III / RECYTUJE  wiersz – Krystyna Malak – aktorka z Krakowa
Jan Kasprowicz – Przy wigilijnym stole    
Polski poeta ur.12 grudnia 1860 w Szymborzu, zm. 1 sierpnia 1926 w Zakopanem

R e c y t u j e   –  KRYSTYNA MALAK

Przy wigilijnym stole, 
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość największa cnota

 

/ IV / ŚPIEWAJĄ –  młodzieżowy chór mieszany z Krakowa
Kolęda polska Wśród nocnej ciszy 
Kolęda polska powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Po raz pierwszy została opublikowana w 1853 w dodatku (II oraz III) do Śpiewnika kościelnego autorstwa ks. Michała Marcina Mioduszewskiego, który przeznaczył ją do śpiewów mszalnych

Ś p i e w a j ą –  MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi!
Czym prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali
Z wielkiej radości
:

Ach, witaj Zbawco z dawna żądany,
Tyle tysięcy lat wyglądany
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a Tyś tej nocy
Nam się objawił.

I my czekamy na Ciebie, Pana,
A skoro przyjdziesz na głos kapłana,
Padniemy na twarz przed Tobą,
Wierząc, żeś jest pod osłoną
Chleba i wina.

Wykonawcy – a cappella –młodzi artyści z Królewskiego Miasta Krakowa
„Pro Musica” – młodzieżowy chór mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
BOGUSŁAW BRZYBEK, dyrygent – kierownictwo muzyczne
JERZY ENZINGER, operator dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową
WincentyzKrakowa – opracowanie muzyczne

/ V / ORĘDZIE ŚWIĄTECZNE  – Ojciec św. Jan Paweł II do Polaków
Ojciec św. Jan Paweł II wygłosił je do Polaków  na Święta Bożego Narodzenia  w prywatnej kaplicy w 1980 rok na Watykanie.

P r z e m ó w i e n i e  –  OJCIEC ŚW. JAN PAWEŁ II

W tę świętą noc, pragnę wam powiedzieć, dobrą nowinę, tę dobrą nowinę o północy rozgłosicie sami kiedy zgromadzicie się na pasterkę, kiedy  kapłani w swoich parafiach, w swoich kościołach rozpoczną msze św., rozniesie się szeroko ta dobra betlejemska nowina
głosem kolędy –Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi, wstańcie pasterze..- kiedyś były  te słowa powiedziane do pasterzy betlejemskich, dzisiaj niech będą powiedziane do nas wszystkich, do każdego, do ludzi pracy fizycznej i umysłowej, do ludzi nauki, młodzieży studiującej i pracującej, do starców do najstarszego pokolenia, i do dzieci do najmłodszego pokolenia i do niemowląt. Właśnie ci najmniejsi mają szczególne prawo do dzisiejszego święta. Wieczór wigilijny był zawsze dla nas Polaków dniem szczególnej wspólnoty. Nie tylko w każdej rodzinie, ale także w tej wielkiej rodzinie, którą stanowimy wszyscy. W tej rodzinie, którą jest nasza Ojczyzna, cały nasz Naród. W tej wielkiej rodzinie pragnę przypomnieć słowa, które napisał Stanisław Wyspiański, właśnie na wigilię Bożego Narodzenia: „daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą” słowa modlitwy Konrada. Słowa modlitwy, ale czyż nie można ich włożyć w usta każdego z nas, zarówno najprostszego jak najbardziej wykształconego, zarówno tego, który spełnia polecenia, jak i tego, który sprawuje władzę. Więc pozwólcie, że wkładam te słowa w wasze usta, drodzy Bracia i Siostry, i tak jak Konrad Wyspiańskiego modlę się z nimi razem z wami w dzisiejszy wieczór za naszą wspólną Ojczyznę. Modląc się, polecam Chrystusowi, polecam Jego Matce, to wszystko, co się dokonało i co się dokonuje w Polsce na przestrzenie ostatnich miesięcy. To szczególne dzieło, dzieło jedności, dzieło pokoju, wzajemnego poszanowanie i zrozumieniu, dzieło nie sterowane przeciwko nikomu, nie przeciwko, ale dla, dla odbudowy, dla odnowy, ażeby wszyscy mogli w niej pełniej uczestniczyć, ażeby  wszyscy mogli się w niej czuć podmiotem.
To część pracy, obowiązku, ale także i radości tworzenia wspólnego dobra. Z myślą o tym, łamię się tym wigilijnym opłatkiem z całą naszą wielką ojczystą wspólnota i życzę, ażeby tym poczynaniom towarzyszył nadal ład, wzajemne poszanowanie, żeby towarzyszyła łaska pokoju od wewnątrz i zewnątrz, i żeby w ten sposób to dzieło rozpoczęte mogło się dokonywać.
Drodzy Bracia i Siostry, moi umiłowani Rodacy, łamię się z wami, łamię się z wami tym wigilijnym opłatkiem i składam te życzenia stąd, z mojej watykańskie kaplicy, składam je tak jak one są wypisane w moim sercu, a także idąc za tym zapisem, który jest w sercu każdego z was, w sercu naszej umiłowanej Ojczyzny.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pragnę zakończyć to niezwykłe spotkanie z Wami, Umiłowani Rodacy, dołączając pozdrowienie dla wszystkich bez wyjątku. O wszystkich starałem się pamiętać, chociaż nie wszystkich udało mi się wymienić, nawet ze względu na czas, którym dysponuje.
A teraz jako ostatnie słowo tego spotkania z papieżem, waszym rodakiem, przyjmijcie  jeszcze błogosławieństwo w imię Trójcy Przenajświętszej: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch św.

 

/ VI / ŚPIEWAJĄ – soliści i młodzieżowy chór mieszany z Krakowa
Kolęda polska Jezus malusieńki. Melodię przekazują rękopisy karmelitańskie: kantyczka Chybińskiego oraz rękopis z bibioteki klasztornej, sygn. 95, a także jeden z rękopisów franciszkanek z I poł. XVIII w. Kolęda podana przez Mioduszewskiego w Pastorałkach i kolędach z 1843 r. nieznacznie różni się od wersji śpiewanej współcześnie.

Ś p i  e w a j ą – SOLISCI I MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

1. Jezus malusieńki, leży nagusieńki:
Płacze z zimna, nie dała mu Matula sukienki.

2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła,
W który Dziecię owinąwszy, siankiem Go okryła.

3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki,
We żłobie Mu położyła siana pod główeczki.

4. Dziecina się kwili, Matusieńka lili,
W nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli.

Wykonawcy – a cappella  młodzi artyści z Królewskiego Miasta Krakowa
ELŻBIETA TOWARNICKA, śpiew – solo sopran
JANUSZ WENZ, śpiew – solo tenor
„Pro Musica” – młodzieżowy chór mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
BOGUSŁAW BRZYBEK, dyrygent – kierownictwo muzyczne
JERZY ENZINGER, operator dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową
WincentyzKrakowa – opracowanie muzyczne

VII / RECYTUJE  kolędę  – Danuta Michałowska – aktorka z Krakowa 
Teofil Lenartowicz – kolęda – Mizerna, cicha, Stajenka licha
Polski poeta i patriota (1822-1893),
„Uciekałem do pobliskiego lasu, gdzie w starym, wypróchniałym drzewie do wieczora przesiadywałem, płacząc rzewnymi łzami. Były to moje dni narodowej poezji; chłopaki pasący bydło dzielili się ze mną pieczonymi kartoflami i cieszyli, jak mogli, biedną sierotę. (…) Poezja moja cała w tym wypróchniałym drzewie się poczęła, do którego jakże często myśl moja powraca – jeżeli wierszyki te poezją nazywać się godzi, chłopskie, nie uczone” – – wspominał po latach poeta
„Szopka“ Lenartowicza ogłoszona we Wrocławiu /1849/ nawiązuje do Krakowa.
Teofil Lenartowicz  przebywając w podwawelskim grodzie oglądał ludową szopkę krakowską z postaciami jak z Ułanem, Krakowiakiem, Góralem, Żydem. Tutaj zrodził się pomysł napisania „Szopki” Lenartowicza, ale w formie artystycznej.Poeta – patriota dzieli szopkę na dwie części: w pierwszej występuje król Herod, stajenka, pastuszkowie, królowie; druga ma charakter patriotyczny. Oglądamy dzieje Polaków w jasełkowych figurkach. Jest Lech, Piast, Chrobry, św. Kinga, Rej, Kochanowski, Skarga, Żółkiewski, Kordecki na koniec konfederat barski i Stary Krakus, mający nadzieję, że Kościuszko powstanie z mogiły.
Tekst kolędy „Mizerna , cicha…” to prolog „Szopki”, śpiewany przez „Chłopca”.

R e c y t u j e  –  DANUTA MICHAŁOWSKA

Mizerna, cicha,
Stajenka licha,
Pełna niebieskiej chwały ;
Oto leżący,
Przed nami śpiący,
W promieniach Jezus mały. 

Nad nim Anieli
W locie stanęli
I pochyleni klęczą;
Z włosy złotymi
Z skrzydły białymi
Pod malowaną tęczą. 

Wielkie zdziwienie,
Wszelkie stworzenie,
Cały świat orzeźwiony;
Mądrość Mądrości,
Światłość światłości,
Jezus wcielony. 

I oto mnodzy
Ludzie ubodzy
Radzi oglądać Pana;
Pełni natchnienia,
Pełni zbawienia,
Upadli na kolana. 

Długo czekali,
Długo wzdychali,
Aż niebo rozgorzało,
Piekło zawarte,
Niebo otwarte,
Słowo ciałem się stało. 

Śpi jeszcze senne
Dziecię promienne,
W ciszy ubogiej strzechy;
Na licach białych,
Na ustach małych,
Migają się uśmiechy. 

Jako w kościele
Choć ludzi wiele
Cisza pobożna wieje;
Oczy się roszą
Dusze się wznoszą,
Płyną w serca nadzieje. 

Lulaj dziecino,
Lulaj ptaszyno,
Nasze umiłowanie;
Gdy się rozbudzi,
W tej rzeszy ludzi,
Zbawienie nam się stanie. 

Oto Maryja,
Czysta lilija,
Przy niej Staruszek drżący,
Stoją przed nami,
Przed pastuszkami,
Tacy uśmiechający.

Hej! Ludzie prości,
Bóg z nami gości,
Skończony czas niedoli.
On daje siebie
Chwała na niebie,
Pokój ludziom dobrej woli.

Radość na ziemi,
Bo nad wszystkimi,
Roztacza blask rumiany.
Przepaść rozwarta,
Upadek czarta,
Zstępuje Pan nad pany.

 

/ VIII / ŚPIEWAJĄ  – soliści i młodzieżowy chór mieszany z Krakowa –  druga część
Kolęda polska Jezus malusieńki. Melodię przekazują rękopisy karmelitańskie: kantyczka Chybińskiego oraz rękopis z bibioteki klasztornej, sygn. 95, a także jeden z rękopisów franciszkanek z I poł. XVIII w. Kolęda podana przez Mioduszewskiego w Pastorałkach i kolędach z 1843 r. nieznacznie różni się od wersji śpiewanej współcześnie.

Ś p i e w a j ą – SOLIŚCI I MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

5. Matusia truchleje, serdeczne łzy leje,
O mój Synu! wola Twoja, nie moja się dzieje.

6. Przestań płakać proszę, bo żalu nie zniosę,
Dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę.

7. Pokłon oddawajmy, Bogiem go wyznajmy,
To dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy.

Wykonawcy – a cappella  młodzi artyści z Królewskiego Miasta Krakowa
ELŻBIETA TOWARNICKA, śpiew – solo sopran
JANUSZ WENZ, śpiew – solo tenor
„Pro Musica” – młodzieżowy chór mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
BOGUSŁAW BRZYBEK, dyrygent – kierownictwo muzyczne
JERZY ENZINGER, operator dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową WincentyzKrakowa – opracowanie muzyczne

 

/ IX / RECYTUJE modlitwę Konrada – Jerzy Trela – aktor z Krakowa
Stanisław Wyspiański – O Boże, pokutę przebyłem
Urodził się 15 stycznia 1869 w Krakowie. Zmarł w miejscu urodzenia 28 listopada 1907 roku.
.Wyzwolenie– dramat, który obejmuje:  wyzwolenie Polski z niewoli politycznej,  wyzwolenie narodu z bezwładu ducha i woli, wyzwolenie sztuki.
Misję wyzwolenia podejmuje Konrad, który ma stoczyć walkę o dusze i umysły Polaków. Przystępuje do tego zadania rozporządzając podwójną siłą – prawdą i sztuką.

R e c y t u j e    –  JERZY TRELA

O Boże! pokutę przebyłem
i długie lata tułacze;
dziś jestem we własnym domu
i krzyż na progu znaczę.

Krzyż znaczę Boży nie przeto,
bym na się krzyż przyjmował;
lecz byś mnie. Boże, od męki,
od męki krzyża zachował.

Byś mnie zachował od tego,
coś zasię za mnie przebył;
bym ja był z twoich wiernych,
a niewolnikiem nie był.

Bym ja miał z Ciebie siłę,
jak wierzę w Twoją wiarę,
i żebym się doczekał,
jak miecze ślesz i karę.

Byś to, cos zapowiedział,
dopełnił w moim życiu:
by zeszło światło w nocy
i trysnął zdrój w ukryciu.

By trysło źródło świeże
za laską Mojżeszową
i byś mi wskazał leże
i dach nad moją głową.

Byś zwiódł z wędrówki długiej
mój naród do Wszechmocy!
Byś dal, co mają inni,
GDY PRZYJDZIESZ JAKO DZIECIĘ TEJ NOCY.

Bożego narodzenia
ta noc jest dla nas święta.
Niech idą w zapomnienia
niewoli gnuśne pęta.

Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.

Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.

Niech się królestwo stanie
nie krzyża, lecz zbawienia.
O daj nam, Jezu Panie,
twą Polskę objawienia.

O Boże, wielki Boże,
ty nie znasz nas Polaków;
ty nie wiesz, czym być może
straż polska u twych znaków!

Nie ścierpię już niedoli
ani niewolnej nędzy.
Sam sięgnę lepszej doli
i łeb przygniotę jędzy.

Zwyciężę na tej ziemi,
z tej ziemi PAŃSTWO wskrzeszę.
Synami my twojemi,
błogosław czyn i rzeszę!

/  X /  ŚPIEWAJĄ  – młodzieżowy chór mieszany z Krakowa
Adam Mickiewicz – Grom, błyskawica !
Polski poeta ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub Nowogródku, zm. 26 listopada 1855 w Konstantynopola

Ś p i e w a j ą  – MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

Grom, błyskawica!
Stań się, stało:
Matka Dziewica,
Bóg ciało  !

Wykonawcy – a cappella – młodzi artyści Królewskiego Miasta Krakowa
JERZY TRELA, aktor – recytacja wiersza
 „Pro Musica” – młodzieżowy chór mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
BOGUSŁAW BRZYBEK, dyrygent – kierownictwo muzyczne
JERZY ENZINGER, operator dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową
WincentyzKrakowa – kmpozycja

PLYTA GRAMOFONOWA – BOŻE NARODZENIE 1981
Strona  B

/ I / ŚPIEWAJĄ  – soliści i młodzieżowy chór mieszany z Krakowa
Cyprian Kamil Norwid CZEMU NIE W CHÓRZE?  Śpiewają wciąż wybrani
Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof.
Urodził się 24 września 1821 roku w Laskowie-Głuchach, zmarł 23 maja 1883 roku w Paryżu

Ś p i e w a j ą  –  SOLIŚCI I MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

1. Śpiewają wciąż wybrani,
U żłobu, gdzie jest Bóg;
Lecz milczą zadyszani,
Wbiegający w próg…

2. A cóż dopiero? owi,
Co ledwo wbiegli w wieś-
Gdzie jeszcze ucho łowi-
Niewinniąt rzeź!…

3. Śpiewajcież, o! wybrani,
U żłobu, gdzie jest Bóg;
Mnie jeszcze ucho rani
Pogoni róg…

4. Śpiewajcież, w chór zebrani–
Ja?- zmieszać mógłbym śpiew
Tryumfującej litanii:
Jam widział krew!…

Wykonawcy – a cappella – młodzi artyści Królewskiego Miasta Krakowa 
Elżbieta Towarnicka,  śpiew  – solosopran
Janusz Wenz,  śpiew –  solo tenor
„Pro Musica” – młodzieżowy zespół wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej
II stop. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Bogusław Grzybek,  dyrygent – przygotowanie muzyczne
Jerzy Enzinger,  operator dźwięku – utrwalenia na taśmie magnetofonowej
Wincentyzkrakowa – kompozycja

/ II / RECYTUJE  wiersz – Tadeusz Malak – aktor z Krakowa
Kazimierz Laskowski WZESZŁAŚ, GWIAZDKO !
Polski poeta, powieściopisarz, dziennikarz / 1861 – 1913 /

R e c y t u j e    –  TADEUSZ MALAK

1/ Wzeszłaś, gwiazdko! Betlejemska gwiazdo!
I znów serce zabiło pragnieniem…
Myśl w rodzinne uleciała gniazdo,
Drogie kąty objęła wspomnieniem
I zaczęła na progu się żalić,
By – jak dziecku – choinkę zapalić.

2/ I poznali ją ludzie – swojacy,
I zrobili jej miejsce za stołem,
Biały chlebuś podali na tacy
Z wyrzeźbionym w środku aniołem
I zaczęli jej nucić kolędę…
I nie czuła, że dziś jest przybłędą !

3/ Praprawnuczko starych barci, sosen,
Jakie echa żegnały cię w boru ?
Że aż dotąd grasz pobudką wiosen,
Szumisz nutą ojcowskiego dworu,
Że cię dotąd noszę na źrenicy
W złotej łunie, wśród białej świetlicy!

4/ Widzę ciebie w pośrodku komnaty
Rozbłyszczoną, naszych drzewin chłopko !
Strojną w barwne opłatkowe „światy”
Z kołysaną u gałązek szopką
I z Dzieciątkiem, złożonym na sianko,
Śpiącym cicho pod białą sukmanką.

5/ Widzę ciebie, jak w złotej  oprzędzi
Anioł – Zwiastun trzepoce w skrzydełka,
Na żłobkowej przysiada krawędzi,
Betlejemskie rozkłada jasełka,
I pastuszków oglądam, i króle,
Hojne dary niosących w szkatule.

6/ Widzę ciebie i wszystkich, co kołem
Pod twe zielne przypadli igliwie –
Jak się głowy i czoła za czołem
Chylą, niby kłos źrały na niwie,
Jak łzy świecą pod wosków twych łuną,
A pierś każda jedną dzwoni struną !

7/ Widzę ciebie i siebie chłopięciem,
I białego dziadula z kosturem,
I babunię przed Bożym Dziecięciem,
I dwór cały, śpiewający chórem,
I konika siwego z siodełkiem,
Co go anioł przyniósł pod skrzydełkiem.

8/ Moje dobre, o złote ty drzewko !
Ja to wszystko mam do dziś pod duszą –
I czapeczkę z różową podszewką,
I tę chatkę z jaworem i gruszą,
I fuzyjkę, i chłopców tych z cyny
Do ostatniej zachowam godziny !

 

/ III/ ŚPIEWAJĄ  – młodzieżowy chór mieszany z Krakowa
Pastorałka polska   A CÓŻ Z TĄ DZIECINĄ
Są liczne przekazy tej kolędy z XVIII i XIX wieku łącznie z melodiami. Znaną obecnie melodię przytacza dopiero Mioduszewski (Pastoraki 1843, s. 29-30).

Ś p i e w a j ą  –  MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

1. A cóż z tą dzieciną będziem czynili,
Pastuszkowie mili, że się nam kwili?
 Zaśpiewajmy mu wesoło,
 I obróćmy się z nim wkoło,
      Hoc hoc hoc,  hoc hoc hoc

2. Ale drżysz od zimna mój Aniołeczku,
Leżąc w tym kamiennym zimnym żłobeczku:
 Więc z osiołkiem razem z wołem,
 Zagrzewać się będziem na cię społem,
      Chu chu chu,  chu chu chu
 
3. Podobno dzieciątko że głodne płacze,
Dla tego tak z nami nie rado skacze:
 Więc ja mu dam kukiełeczkę,
 I masełka osełeczkę,
  Hej hej hej,  hej hej hej

Wykonawcy – a cappella – młodzi artyści Królewskiego Miasta Krakowa 
„Pro Musica” – młodzieżowy chór mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
BOGUSŁAW BRZYBEK, dyrygent – kierownictwo muzyczne
JERZY ENZINGER, operator dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową WincentyzKrakowa – opracowanie muzyczne

 

/ IV / RECYTUJĄ wiersz – Krystyna i Tadeusz Malak – aktorzy z Krakowa
Czesław Miłosz – Niedobrzy aniołowie, Stajenkę zaplamicie
Polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, prawnik i dyplomata
Urodził się 30 czerwca 1911 roku  w Szetejniach, zmarły 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie

R e c y t u j ą   –  KRYSTYNA I TADEUSZ MALAK

1/ Niedobrzy aniołowie,
Stajenkę zaplamicie,
Skrzydła wasze skrwawione,
Srebrne a postrzępione.

2/ Matko, lecimy światem,
Czerwona ziemi rosa
Skrzydła nasze obmyła,
Rdza skrzydła poznaczyła.

3/ Niedobrzy aniołowie,
Dzieciątko przestraszycie,
Spadła dziecku na czoło
Kropla krwi ciemną smołą.

4/ Matko, patrz co się dzieje,
Kropla blaskiem jaśnieje,
Z czoła dziecka powstaje,
Świeci na wszystkie kraje.

5/ Matko, patrz co się dzieje,
Blaskiem w niebie jaśnieje,
Nad głuchą nocą ziemską
Jest gwiazdą betlejemską.
Gloria, gloria In excelsis Deo !

 

/ V / ŚPIEWAJĄ  – soliści i młodzieżowy chór mieszany z Krakowa
Polska pastorałka  OJ MULUŚKI, MALUŚKI, MALUSKI 
Historia tej kolędy sięga XVIII wieku, ale kolejne zwrotki są dopisywane także dzisiaj. „Oj, maluśki” to nastrojowa pieśń, w której nie brakuje dawnych ludowych zwrotów. Oto jej tekst!

Ś p i e w a j ą  –  SOLIŚCI I MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

1/ Oj maluśki, maluśki, maluśki, kiejby rękawicka
Alboli tez jakoby, jakoby kawałecek smycka.
Ref: Tra-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la

2/ Cy nie lepiej by Tobie, by Tobie siedzieć było w niebie
Wsak Twój Tatuś kochany, kochany nie wyganioł Ciebie
Ref Tra-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la

3/ Tam kukiełki zjadałeś, zjadałeś z carnuską i miodem,
Tutaj się ino pozywisz, pozywisz samym tylko głodem.
Ref: Tra-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la

Wykonawcy – a cappella – młodzi artyści Królewskiego Miasta Krakowa
ELŻBIETA TOWARNICKA, śpiew – solo sopran
JANUSZ WENZ, śpiew – solo tenor
„Pro Musica” – młodzieżowy chór mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej
II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
BOGUSŁAW BRZYBEK, dyrygent – kierownictwo muzyczne
JERZY ENZINGER, operator dźwięku – nagranie na taśmę magnetofonową
WincentyzKrakowa – opracowanie muzyczne

/VI/ – A –  RECYTUJE  wiersz – Tadeusz Malak – aktor z Krakowa
Konstanty Ildefons Gałczyński  Festi Nativitatis Christi laude
– czyli pochwała Bożego Narodzenia

R e c y t u j e    –  TADEUSZ MALAK

Jakoby ze złotego
chmury są runa.
To Boże Narodzenie
zbliża się ku nam:
żony tedy i matki
czyszczą kuchenne statki,
aż w kuchni starodawnej
w strop bije łuna.

Garnki, sagany, kotły
z miedzi robione:
wszystko to gospodynie
czyszczą natchnione,
klamki, progi i drzwiczki,
nawet z kurzu stoliczki,
kędy drzemią na zupę
szczawie zielone.

Tamten kwiat ówdzie stanie,
a zasię ten tu:
trzeba izby wystroić
pięknie ku świętu,
by wystrojone izby
światłem grały wskroś szyby,
bo Jezus czystość lubi
serca i sprzętu.

Ciąg dalszy   –  OJ MALUŚKI, MALUŚKI, MALUŚKI

Ś p i e w a j ą  – SOLIŚCI I I MŁODZIEZŻOWY CHÓR MIESZANY

4/Tam spijałeś cedź, jakiej cedź jakiej słodkie małmazyje,
Tu się Twoja gębusia, gębusia gorzkich łez napije.
Ref: Tra-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la

5/ A powiedz-że mi mój Panie, Panie co Ci się też stało,
Że Ci się na ten kiepski świat kiepski, przychodzić zechciało
Ref: Tra-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la

6/ O gdybym ja jako Ty jako Ty, tam królował sobie,
Nie chciałbym ja przenigdy, przenigdy, w tym spoczywać żłobie.
Ref: Tra-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la

Ciąg dalszy – Festi Nativitatis Christi laude

R e c y t u j e    –  TADEUSZ MALAK

– Jak wejdzie Narodzenie,
to którą bramą? –
pytają gospodynie
wieczór i rano;
gotują na Wigilię,
tłuką z cukrem wanilię
i rzecz wonną, przewonną,
zacny cynamon.

I zawsze niespodzianie
(pomimo znaków!)
przychodzi Narodzenie
w glorii, w orszaku;
rodzi się Dziecię nocą,
nocą gwiazdy się złocą,
a jedna najgłówniejsza,
co wiedzie magów.

A potem zamigoce
świeczka za świeczką,
ojciec dziecku popatrzy
w oczy jak dziecko,
będą chóry anielskie
a oraz archanielskie,
święty Józef z Maryją
nad kolebeczką.

Ciąg dalszy   –  OJ MALUŚKI, MALUŚKI, MALUŚKI

Ś p i e w a j ą  – SOLIŚCI I MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

7/ Albo się o  mój Panie, mój Panie wróć do swej dziedziny,
Alb siebie pozwól zanieść, zanieść do mej chałupiny.
Ref: Tra-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la

8/ Oj będies się tam miał spyszna, pyszna jako miałeś w niebie.
Mam ja mlika słodkiego, słodkiego garnuszek dla Ciebie.
Ref: Tra-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la

Ciąg dalszy – Festi Nativitatis Christi laude

R e c y t u j e    –  TADEUSZ MALAK

Śnieżek prószy. Hej, bracia,
rozstawmy stoły!
Ucztujmyż: przedświąteczne
przeszły mozoły;
nie żałujmyż dobytku
ani wszelkiego wiktu:
słodki Pań się narodził.
Pasterz wesoły.

Wiem ci ja, że niejeden
grosze oblicza,
a kto i grosza nie ma,
głód go tnie z bicza.
Wolno marzyć poecie,
że już lepiej na świecie,
że się wszędzie bogato
pleni obyczaj;

że dzieci, wszystkie dzieci
mają pierniki,
ojce tytoń do fajki,
matki buciki;
a różne podle małpy
już nie biorą się za łby,
i wszędzie miasto armat
stroją muzyki.

Raduj się tedy, miasto,
raduj i sioło;
ty, słońce, w dzień; ty w nocy,
miesięczne koło;
raduj się i ty, człeku,
ze mną czasom na przekór
chętną kolędę śpiewaj,
piosnkę wesołą.

Ciąg dalszy   –  OJ MALUŚKI, MALUŚKI, MALUŚKI

Ś p i e w a j ą  – SOLIŚCI I MŁODIZEŻOWY CHÓR MIESZANY

8/ Tam Ci zawse słuzyły słuzyły prześliczne anioły
A tu lezysz sam jeden, sam jeden, jako palec goły.
Ref: Tra-la-la-la-la-la-la, Tra-la-la-la-la-la
 / VII / RECYTUJĄ   –  Danuta Michałowska i Tadeusz Malak – aktorzy z Krakowa
Krzysztof Kamil Baczyński  KOLĘDA – ANIOŁOWIE BIALI
Polski poeta, urodził się 22 stycznia 1921 w Warszawie, zginął 4 sierpnia 1944 w Powstaniu Warszawskim.

R e c y t u j ą   –  DANUTA MICHAŁOWSKA I TADEUSZ MALAK

1/ Aniołowie, aniołowie biali,
na coście to tak u żłobka czekali,
po coście tak skrzydełkami trzepocząc
płatki śniegu rozsypali czarną nocą?

2/ Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić
tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili?
Czyście kwiaty, srebrne liście posiali
na mogiłach tych rycerzy ze stali,
na mogiłach tych rycerzy pochodów,
co od bata poginęli i głodu?

3/ Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi,
ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość,
i pod tymi obłokami ciemnemi
nasze serce w ciemność się zmieniło.

4/ Aniołowie, aniołowie biali,
o! przyświećcie blaskiem skrzydeł swoich,
by do Pana trafił ten zgubiony
i ten, co się oczu podnieść boi,
i ten, który bez nadziei czeka,
i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
by jak człowiek szedł do Boga-Człowieka,
aniołowie, aniołowie biali.

/ VIII / ŚPIEWAJĄ  – młodzieżowy chór mieszany z Krakowa
Pastorałka polska   PANIE BOŻE MÓJ,
Polska pastorałka klasztorna nosząca również tytuł „Osiołek z wołem”.

Ś p i e w a j ą  – MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

1/ Panie Boże mój, jam jest wołek Twój,
Nie umiem nic – tylko orać,
I to trzeba na mnie wołać:
Nu, nu, wołku nu !

2/ Nuże, nieboże, osioł pomoże
Bede przecie Pana dźwigał,
Rycząc pocieszny madrygał:
I ja, i ja, ja !

3/ Nuże niebożę, osioł pomoże
Ja pastuszka mam te wole
Zorać wami całą role,
Gdzie stoi szopa, gdzie stoi szopa.

/ IX /  RECYTUJE  wiersz – Jerzy Trela – aktor z Krakowa
Teofil Lenartowicz, wiersz – OTÓŻ I SKOŃCZONA SZOPKA
Polski poeta i patriota (1822-1893)

R e c y t u j e    –   JERZY TRELA

Otóż i skończona szopka.
Nie wykwintna, ba, obdarta,
Wrota leżą, więc otwarta,
A w poszyciu to brak snopka,
To brak łaty, i przez szpary
Ciecze słońce, dzionek jary.
………idę, dudarz bieden,
Od wsi do wsi, ja sam jeden,
Moi drodzy, co to będzie,
Ja znów przyjdę po kolędzie !
Może wtedy na kagańcu
Podskoczy nam niedźwiedź w tańcu,
Daj to Boże, wtedy znowu
Ruszę z klatką ku Krakowu
I na rynku ją postawię,
I za darmo was zabawię.
Tańcuj, misiu – daj to Boże, 
Cóż mówicie…kto wie ? może…
Jak to wtedy u nas będzie,
Przy jednym się stole siędzie
I z jednego dzbana lejąc,
I całując się, i śmiejąc,
Zaśpiewamy Panu swemu,
Jezusowi maleńkiemu.
A na stołach, na cisowych,
Na talerzach bursztynowych
Będzie leżał kołacz pszenny,
Miód tajony i opłatek –
Wtedy sobie dosich latek
Powinszujem, i niezmiennej 
Wesołości i swobody
Nade wszystko świętej zgody.

/ X / ŚPIEWAJĄ  – soliści i młodzieżowy chór mieszany z Krakowa
Cyprian Kamil Norwid CZEMU NIE W CHÓRZE?  Śpiewają wciąż wybrani
Polski poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, malarz i filozof.
Urodził się 24 września 1821 roku w Laskowie-Głuchach, zmarł 23 maja 1883 roku w Paryżu

Ś p i e w a j ą  –  SOLIŚCI I MŁODZIEŻOWY CHÓR MIESZANY

1. Śpiewają wciąż wybrani,
U żłobu, gdzie jest Bóg;
Lecz milczą zadyszani,
Wbiegający w próg…

2. A cóż dopiero? owi,
Co ledwo wbiegli w wieś-
Gdzie jeszcze ucho łowi-
Niewinniąt rzeź!…

3. Śpiewajcież, o! wybrani,
U żłobu, gdzie jest Bóg;
Mnie jeszcze ucho rani
Pogoni róg…

4. Śpiewajcież, w chór zebrani–
Ja?- zmieszać mógłbym śpiew
Tryumfującej litanii:
Jam widział krew!…

Wykonawcy – a cappella – młodzi artyści Królewskiego Miasta Krakowa 
Elżbieta Towarnicka,  śpiew  – solosopran
Janusz Wenz,  śpiew –  solo tenor
„Pro Musica” – młodzieżowy zespół wokalny Państwowej Szkoły Muzycznej
II stop. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie
Bogusław Grzybek,  dyrygent – przygotowanie muzyczne
Jerzy Enzinger,  operator dźwięku – utrwalenia na taśmie magnetofonowej
Wincenty z Krakowa – kompozycja

http://www.wincentyzkrakowa.pl

Posted in życzenia | Otagowane: | Leave a Comment »

“Modlitwa i Pamięć” Wincentego z Krakowa

Posted by jw w dniu 17 grudnia 2012

1

“Modlitwa i Pamięć” cz. I, IV

kompozycja Wincentego z Krakowa

2

Zuzanna Kurtyka – słowo mówione

10

Chór Vox Populi (przygotowanie Rafał Marchewczyk)

m

Chór Salt Singers (przygotowanie Maciej Kozłowski)

soliści:

Agnieszka Drabent – sopran

Joanna Święszek – alt

9

Maciej Sieczka – tenor

Marcin Korbut – bas

11

Krakowska Młoda Filharmonia

 – Orkiestra Symfoniczna ZPSM im. M. Karłowicza  w Krakowie

Tomasz Chmiel – dyrygent

12

Podczas UROCZYSTOŚCI 16 GRUDNIA 2012 r.

poświęconej

OFIAROM poległym w Katyniu, Smoleńsku i Kopalni Wujek

Kraków, godz. 18.00

Kościół parafialny p. w. św. Józefa Oblubieńca NMP

na oś. Kalinowym – Nowa Huta w Krakowie

6

Zapis wideo

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Posted in Akademicki Klub Obywatelski, Pamięć, Solidarni 2010, Uroczystości | Otagowane: , , | Leave a Comment »

Buntownicy czy postrewizjoniści? – SDP 1980-81

Posted by jw w dniu 14 grudnia 2012

pl

„Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich 1980–81: buntownicy czy postrewizjoniści?” – spotkanie z cyklu „Krakowska Loża Historii Współczesnej” – Kraków, 12 grudnia 2012

Organizatorzy spotkania: Instytut Pamięci Narodowej oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

  O książce  Załamanie na froncie ideologicznym. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od Sierpnia ’80 do stanu wojennego dyskutowali  autor – dr Daniel Wicenty i Jerzy Surdykowski oraz publiczność.  Spotkanie prowadził Roman Graczyk.

o

6

1

5

4

3

2

Posted in spotkania | Otagowane: , , | Leave a Comment »

OFIAROM poległym w Katyniu, Smoleńsku i Kopalni Wujek

Posted by jw w dniu 8 grudnia 2012

                    epitafium
(zdjęcie - Józef Wieczorek)                

Zaproszenie na

UROCZYSTOŚCI 16 GRUDNIA 2012 r.

poświęcone

OFIAROM poległym w Katyniu, Smoleńsku i Kopalni Wujek

Kraków, godz. 18.00

Kościół parafialny p. w. św. Józefa Oblubieńca NMP

na oś. Kalinowym – Nowa Huta w Krakowie


„Obowiązek chrześcijanina –

to stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować”

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko, Testament różańcowy Bydgoszcz 19.10.1984 r.


W niedzielę, 16 grudnia 2012 roku, przypada 31 rocznica krwawej masakry górników kopalni Wujek na Śląsku, dokonanej przez polskich komunistów. W tym dniu zwrócimy się z gorącą prośbą do ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana katolickiego i kapelana „Solidarności”, aby patronując naszej modlitwie przypominał mieszkańcom Krakowa, Śląska, Warszawy, Lublina, Gdańska, Pomorza, i wszystkim Rolnikom, nam Polakom:„Obowiązek chrześcijanina – to stać przy prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować”

W duchu obowiązku i chrześcijańskiej solidarności,

w kościele parafialnym p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP na oś. Kalinowym

– Nowa Huta w Krakowie, podczas Mszy św. wieczornej o godzinie 18,

będziemy wspólnie modlić się za Ofiary śp. Katynia, Smoleńska i Kopalni Wujek

Ponadto w tym szczególnym dniu otoczymy również pamięcią i modlitwą:

Ofiary „Solidarności” lat osiemdziesiątych:

zamordowanych kapłanów katolickich i ludzi pracy nieugiętych w obronie wolności słowa, mówienia prawdy, zachowania wartości chrześcijańskich, wprowadzenia do życia Narodu 21 Postulatów Gdańskich; broniących za cenę własnego życia niszczenie i gwałcenie marzeń milionów obywateli polskich zjednoczonych w wyzwoleńczym ruchu społecznym „Solidarność”.

Bezpośrednio po Mszy św. zostanie wykonany utwór muzyki poważnej

„Modlitwa i Pamięć” cz. I, IV – kompozycja Wincentego

Zuzanna Kurtyka – słowo mówione

Chór Vox Populi (przygotowanie Rafał Marchewczyk)

Chór Salt Singers (przygotowanie Maciej Kozłowski)

soliści:

Agnieszka Drabent – sopran

Joanna Święszek – alt

Maciej Sieczka – tenor

Marcin Korbut – bas

Krakowska Młoda Filharmonia 

 – Orkiestra Symfoniczna ZPSM im. M. Karłowicza  w Krakowie

Tomasz Chmiel – dyrygent


Na wspólną MODLITWĘ i KONCERT zapraszają:


Stowarzyszenie Rodzin Katyń 2010

Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ofiar Tragedii Narodowej pod Smoleńskiem

Ruch Społeczny im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Stowarzyszenie im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Krakowie

Klub Gazety Polskiej w Nowej Hucie w Krakowie

Krakowski Klub Gazety Polskiej im. Janusza Kurtyki w Krakowie

Klub Młodych Gazety Polskiej w Krakowie

Solidarni 2010

Solidarni 2010 – Krakowski Oddział Regionalny w Krakowie

NSZZ „Solidarność” Arcelor Mittal Poland S.A.(Huty im.Tadeusza Sendzimira) w Nowej Hucie w Krakowie

Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy Parafii Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Mistrzejowicach w Nowej Hucie w Krakowie

Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

 

Posted in Informacje, Uroczystości | Leave a Comment »

FUNDACJA KLUBÓW GAZETY POLSKIEJ

Posted by jw w dniu 2 grudnia 2012

logo

FUNDACJA KLUBÓW GAZETY POLSKIEJ

Po wielu miesiącach starań możemy poinformować, że została powołana Fundacja Klubów Gazety Polskiej. Jej prezesem została pani Ewa Wójcik.

Fundatorami Fundacji są redaktor naczelny „Gazety Polskiej” – Tomasz Sakiewicz, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” – Katarzyna Gójska-Hejke oraz prezes Klubów „Gazety Polskiej” – Ryszard Kapuściński.

Poniższe wybrane paragrafy Statutu Fundacji wyjaśniają cele, jakie przed Fundacją stawiają jej Fundatorzy:

§ 9

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie rozwoju przedsięwzięć komunikacji społecznej, w tym: prasy, telewizji, radia, internetu, dzieł filmowych, koncertów, wszelkich przedsięwzięć teatralnych i estradowych oraz innych przedsięwzięć społecznie użytecznych,
 2. wspieranie osób indywidualnych, w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym: dziennikarzy, aktorów, muzyków, tancerzy, filmowców, reżyserów, scenografów, operatorów kamer, choreografów, grafików i rysowników,
 3. prowadzenie działań polegających na szeroko pojętej edukacji ekonomicznej społeczeństwa, szczególnie w zakresie gospodarki własnymi środkami finansowymi,
 4. wspieranie inicjatyw społecznych ogólnopolskich, lokalnych i samoorganizujących się mających na celu szerzenie: patriotyzmu, orientacji politycznej, kultury, historii, sportu, rekreacji oraz samorządności lokalnej,
 5. prowadzenie działań polegających na przedstawieniu opinii lub stanowisk poszczególnych grup społecznych w danych dziedzinach: społecznych, politycznych, kulturalnych,
 6. wydawanie i promocja książek oraz edycja filmów,
 7. prowadzenie działań mających na celu przedstawienie opinii lub stanowisk poszczególnych grup społecznych w sprawach społecznych, politycznych i kulturalnych,
 8. prowadzenie nieodpłatnej działalności polegającej na wspieraniu badań naukowych, w zakresie nauk społecznych, politycznych i kulturalnych.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie i wspieranie konferencji, seminariów i studiów naukowych,
 2. organizowanie i wspieranie przedsięwzięć komunikacji społecznej, w tym: prasy, internetu, telewizji i radia, wydawnictw książkowych i prasowych,
 3. organizowanie i wspieranie imprez masowych kulturalnych, koncertów , zjazdów, klubów, obozów, wycieczek i wypraw,
 4. organizowanie i finansowanie: wystaw, konkursów, koncertów, popisów, zawodów sportowych,
 5. organizowanie spotkań i odczytów,
 6. organizowanie i finansowanie badań czytelniczych,
 7. organizowanie i wspieranie inicjatyw, akcji, programów realizowanych przez czytelników  czasopism,
 8. organizowanie i wspieranie inicjatyw, akcji, programów realizowanych przez wydawców czasopism dla swoich czytelników,
 9. organizowanie i wspieranie działalności biur prowadzonych przez wydawców czasopism dla organizowania społecznej aktywności swoich czytelników,
 10. organizowanie i wspieranie inicjatyw, akcji, programów organizowanych przez biura prowadzone przez wydawców  czasopism dla organizowania społecznej aktywności swoich czytelników,
 11. wspieranie reklamy mediów,
 12. wspieranie zakupu sprzętu, pomocy naukowych i narzędzi przekazu medialnego,
 13. finansowanie wynajmu sal, audytoriów, lokali dla działalności klubowej, pomieszczeń biurowych dla działalności społecznej,
 14. organizowanie zbiórek publicznych na cele charytatywne.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Opierając się na doświadczeniach, mądrości i nadziejach tysięcy członków Klubów „Gazety Polskiej”, czytelników „Gazety Polskiej” i sympatyków środowiska „Strefy Wolnego Słowa” w Polsce i za granicą, założyliśmy Fundację, dzięki której będziemy mogli z większą skutecznością podjąć się zadania, jakim jest zmienianie Polski i budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego.

Proszę pamiętać, że jeszcze kilka lat temu termin Kluby „Gazety Polskiej” w zasadzie nie funkcjonował w przestrzeni publicznej; jego znaczenie rozumiane było tylko przez garstkę osób zaangażowanych w działalność Klubów. Ktoś niezorientowany, usłyszawszy o Klubach mógł co najwyżej przypomnieć sobie, że jest „jakaś tam gazeta” z Polską w nazwie; to wszystko. Dziś jest inaczej. Nawet nieprzychylne naszemu środowisku media nie mają innego wyjścia, by przy okazji takich wydarzeń jak Marsz Niepodległości, czy inne, mniej spektakularne, czasem czysto lokalne inicjatywy – nie wspomnieć o udziale w nich Klubów „Gazety Polskiej” i naszego środowiska. Staliśmy się znaczącą siłą, wobec której nie da się już stosować taktyki przemilczania; siłą z którą trzeba się liczyć. To Państwa zasługa – członków i sympatyków Klubów.

Ale i na tym poprzestać nie możemy. Musimy iść dalej – i właśnie powołanie Fundacji to kolejny krok na naszej drodze budowy Społeczeństwa Obywatelskiego.

Wkrótce powstanie strona internetowa Fundacji, na której na bieżąco będziemy zamieszczać informacje o działaniach, jakie w ramach Fundacji będą podejmowane.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Wszystkie zyski z tej działalności będą  służyły działalności statutowej Fundacji.

Każdy może zwrócić się do Fundacji z propozycją współpracy, np. współfinansowania jakiegoś przedsięwzięcia, które mieści się w celach statutowych Fundacji. Razem możemy zrealizować o wiele więcej, razem możemy zrobić to, czego osobno zrealizować się nie da, albo jest to niezwykle trudne. Razem urzeczywistnimy nasze plany.

Czekamy na Państwa propozycje: fundacja.klubygp@gazetapolska.pl

Długo zastanawialiśmy się nad bankiem w którym powinniśmy otworzyć rachunek, rozpatrzyliśmy skrupulatnie wszystkie „za” i „przeciw”.

Na podstawie tzw. koszyka „Forbesa” (to znaczy – zestawie podstawowych usług bankowych, w skład którego wchodzi opłata za prowadzenie konta, za przelewy do urzędu skarbowego i ZUS, zwykłe przelewy do innych banków, a także wypłaty z bankomatów) – stwierdziliśmy, że najtańszym bankiem w którym Fundacja otworzy swoje konto jest Alior Bank.

W imieniu Fundatorów proszę o wsparcie Fundacji Klubów Gazety Polskiej.

Ryszard Kapuściński

DANE DO PRZELEWU W POLSCE

FUNDACJA KLUBÓW GAZETY POLSKIEJ
ul. Karola Popiela 22
30 – 135 Kraków

Alior Bank SA
NUMER KONTA 74 2490 0005 0000 4500 8274 0046

TYTUŁEM – DAROWIZNA NA RZECZ FUNDACJI KLUBÓW GAZETY POLSKIEJ

DANE DO PRZELEWU Z ZAGRANICY

Dane odbioru przelewu:

FUNDACJA KLUBÓW GAZETY POLSKIEJ
ul. Karola Popiela 22
30 – 135 Kraków
POLAND

Dane banku:

Alior Bank Spółka Akcyjna
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
NUMER KONTA – PL 41 2490 0005 0000 4600 2469 2784

SWIFT CODE – ALBPPLPW

TYTUŁEM – AS A DONATION FOR „FUNDACJA KLUBÓW GAZETY POLSKIEJ”

—————————-
Ryszard Kapuściński
ryszard.kapuscinski@gazetapolska.pl
tel. 505 038 217

Biuro Klubów „Gazety Polskiej”
ul. Jagiellońska 11/7
31-011 Kraków

Posted in Informacje | 1 Comment »

‚Myśli nowoczesnego endeka’ w Krakowie

Posted by jw w dniu 1 grudnia 2012

01

Spotkanie

z red. Rafałem Ziemkiewiczem

poświęcone  książce – „Myśli nowoczesnego endeka”.

Kraków, 30 listopada 2012

‚Ignatianum’

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

1

20

17

3

10

16

4

5

19

18

7

6

8

12

13

21

22

Ziemkiewicz prezentuje ‚Myśli nowoczesnego endeka’

Posted in spotkania | Otagowane: | 1 Comment »

Apel AKO o udział w Marszu Niepodległości i Solidarności

Posted by jw w dniu 1 grudnia 2012

http://wkrakowie.files.wordpress.com/2011/10/logo-ako1.jpg?w=270&h=239&h=239

 

Poznań, 30.11.2012r

APEL

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

o udział w Marszu Niepodległości i Solidarności

13 grudnia 2012 roku w Warszawie

Trzydzieści jeden  lat temu dobiegający kresu reżym komunistyczny wydał wojnę społeczeństwu, aby zniszczyć jego aspiracje do wolności i odebrać nadzieję. Z opozycją rozprawiono się siłą, uwięziono tysiące, wielu zamordowano. Kraj na lata pogrążył się marazmie, a nadzieję odzyskał dopiero z początkiem lat 90.

Przeszło dwadzieścia lat później ofiary tamtych zbrodni wciąż nie doczekały się sprawiedliwości, a oprawcy pozostają bezkarni. Nadzieje wiązane ze znów wolną i suwerenną Rzeczpospolitą zostały zrealizowane tylko w części. W ostatnich latach coraz intensywniej do naszego życia publicznego wracają metody sprawowania władzy i komunikowania się społecznego wszechobecne w minionym systemie totalitarnym: znów praca w instytucjach państwowych i samorządowych jest tylko dla „swoich”, znów wraca nowomowa z odwracaniem wektorów znaczeniowych – kłamcami smoleńskimi nazywa się nie tych, którzy je wprowadzają, lecz, tych, którzy o prawdę o Smoleńsku walczą, mowę nienawiści przypisuje się nie tym, którzy ją powszechnie stosują., lecz tym, których za jej pomocą próbuje się niszczyć itd..

Z tym nie wolno się pogodzić, a naszą niezgodę trzeba demonstrować. Marsz Niepodległości i Solidarności 13 grudnia, w 31 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przypomni o nieukaranych zbrodniach komunistycznych i ofiarach tych zbrodni, zademonstruje też naszą niezgodę na taki sposób funkcjonowania demokracji w naszym kraju.

Marsz będzie także manifestacją przywiązania Polaków do ich tradycji i narodowych wartości, zwłaszcza do niepodległości i suwerenności. Demonstracja ta jest znakiem sprzeciwu wobec działań władz podważających instytucje takie, jak rodzina, która gwarantuje stabilność społeczeństwu, i Kościół, który zapewnia trwałość naszych tradycji i chrześcijańskich wartości. Marsz jest znakiem sprzeciwu wobec głosów i działań zmierzających do ograniczenia polskiej suwerenności.

Nie wolno milczeć i pozostać biernym, gdy przedstawiciel państwa polskiego otwarcie wzywa obce państwo do objęcia przywództwa w Europie, a lider partii reprezentowanej w Sejmie wzywa Polaków do wyrzeczenia się polskości. Rządząca koalicja od dawna przekonuje Polaków, że najważniejsze jest „tu i teraz” i „ciepła woda w kranie”.

Warto przypomnieć słowa Benjamina Franklina, że społeczeństwo, które rezygnuje z wolności dla chwilowego poczucia bezpieczeństwa, nie zasługuje ani na wolność, ani na bezpieczeństwo i straci jedno i drugie. Warto też przypomnieć słowa Jana Pawła II: „Wolność trzeba stale zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się przez zmagania”.

Przesłaniem marszu będzie przestrzeganie przed współczesnymi zagrożeniami dla niepodległości Polski. Marsz będzie sygnałem dla władz i przypomnieniem, że Polska jest wspólną wartością Polaków, że mandat zdobyty w wyborach nie upoważnia nikogo do dysponowania tym, co zostało zdobyte pracą i ofiarami wielu pokoleń Polaków i co jest naszym podstawowym dobrem.

My, członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu mamy szczególny obowiązek moralny i patriotyczny apelować zwłaszcza do środowisk akademickich o liczny udział w marszu, który ma przypominać ideały  „Solidarności” – ruchu społecznego, który poruszył miliony Polaków i po latach doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości – wszak naszym patronem jest  profesor Lech Kaczyński wieloletni wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa.

W imieniu 258 członków AKO

Przewodniczący AKO

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak

Posted in Akademicki Klub Obywatelski | 2 Komentarze »