W Krakowie (i nie tylko) – rok 2012/2013

Archive for the ‘Akademicki Klub Obywatelski’ Category

„Oświadczenie węgierskie” akademickich klubów obywatelskich

Posted by jw w dniu 8 Maj 2013

AKO logo

Poznań, 7 maja 2013 r.

Oświadczenie

Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie popierające list otwarty intelektualistów węgierskich „Do Obywateli Europy”

Kierowana solidarnością społeczność akademicka zgromadzona w Akademickim Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w całości popiera dramatyczny w treści i boleśnie prawdziwy list otwarty intelektualistów węgierskich „Do Obywateli Europy”.

Wyrażamy podziw dla Braci Węgrów za to, że przywracają i odważnie bronią chrześcijańskich wartości, które i nam są drogie, a podobnie zagrożone w naszym własnym kraju.

Zdecydowanie potępiamy i protestujemy przeciw fałszowaniu rzeczywistości, okłamywaniu opinii publicznej, kreowaniu nieistniejących zagrożeń, a przede wszystkim straszeniu rządami koalicji obecnie sprawującej władzę na Węgrzech wybranej demokratycznie zdecydowaną większością głosów. Wielu dziennikarzy, w tym z mediów finansowanych ze środków publicznych, przemilcza fakty, że ten rząd wyciągnął naród węgierski ze skrajnie trudnej sytuacji ekonomicznej i ogromnego bezrobocia grożącego fizycznym wyniszczeniem narodu węgierskiego. Jako krytycy i recenzenci. występują tam osoby odpowiedzialne za doprowadzenie Węgier na skraj ekonomicznej zapaści i nie słychać żadnego potępienia ich nieodpowiedzialnych rządów ze strony wielu rządów państw europejskich i agend Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

Nie tylko dziennikarze, ale też Komisja Europejska podejmuje natomiast działania wkraczające w sferę obyczajową i regulacji etycznych, do czego nie ma żadnych uprawnień ani kompetencji. Powoływanie się przy tym na naruszanie tolerancji, czy wartości europejskich przez władze węgierskie nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach. Budowanie życia państwowego i narodowego Węgier na wartościach chrześcijańskich gwarantuje, że działania rządu i parlamentu węgierskiego reprezentują najwyższe standardy, a „sprawiedliwa demokracja, narodowa suwerenność, pilna praca, wzajemne cierpliwość i zrozumienie zdolne są prowadzić do wielkich cudów”. To chrześcijaństwo jest fundamentem dwóch tysiącleci ustawodawstwa i obyczajowości europejskiej i stanowi niedościgły ideał kształtowania relacji międzyludzkich.

Za naszymi braćmi Węgrami apelujemy o upowszechnianie treści ich listu i dawanie świadectwa prawdzie, gdyż takie działania dziennikarzy, agend rządów europejskich i samej Komisji Europejskiej nie tylko fałszują rzeczywistość, ale mogą prowadzić – na co wskazano w apelu – do zagrożenia niepodległości i suwerenności wolnego państwa. W istocie zagrażają też fundamentom Unii Europejskiej i cywilizacji europejskiej, podważają jej spójność społeczną, kulturową oraz ekonomiczną, a także destruktywnie wpływają na przebieg procesów integracji europejskiej.

Ogromny wysiłek społeczeństwa węgierskiego w rozwiązywaniu swoich problemów ekonomicznych i społecznych w pełni zasługuje na uznanie i zaufanie, a także poparcie ludzi dobrej woli na całym świecie. Gratulując z całego serca Braciom Węgrom dotychczasowych sukcesów w odzyskiwaniu podmiotowości i przezwyciężaniu problemów ekonomicznych oraz społecznych życzymy Im odwagi, wytrwałości i sił we wdrażaniu w praktyce życia publicznego wyznawanych wartości.

Życzymy Wam także, Bracia Węgrzy, aktywnego wsparcia wolnych narodów Europy w szczytnym dziele naprawy i rozwoju Waszej Ojczyzny.

Życzymy Wam powodzenia i zwycięstwa!

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO

Całość:

http://ako.poznan.pl/2793/#more-2793

Reklamy

Posted in Akademicki Klub Obywatelski | Leave a Comment »

“Modlitwa i Pamięć” Wincentego z Krakowa

Posted by jw w dniu 17 grudnia 2012

1

“Modlitwa i Pamięć” cz. I, IV

kompozycja Wincentego z Krakowa

2

Zuzanna Kurtyka – słowo mówione

10

Chór Vox Populi (przygotowanie Rafał Marchewczyk)

m

Chór Salt Singers (przygotowanie Maciej Kozłowski)

soliści:

Agnieszka Drabent – sopran

Joanna Święszek – alt

9

Maciej Sieczka – tenor

Marcin Korbut – bas

11

Krakowska Młoda Filharmonia

 – Orkiestra Symfoniczna ZPSM im. M. Karłowicza  w Krakowie

Tomasz Chmiel – dyrygent

12

Podczas UROCZYSTOŚCI 16 GRUDNIA 2012 r.

poświęconej

OFIAROM poległym w Katyniu, Smoleńsku i Kopalni Wujek

Kraków, godz. 18.00

Kościół parafialny p. w. św. Józefa Oblubieńca NMP

na oś. Kalinowym – Nowa Huta w Krakowie

6

Zapis wideo

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Posted in Akademicki Klub Obywatelski, Pamięć, Solidarni 2010, Uroczystości | Otagowane: , , | Leave a Comment »

Apel AKO o udział w Marszu Niepodległości i Solidarności

Posted by jw w dniu 1 grudnia 2012

http://wkrakowie.files.wordpress.com/2011/10/logo-ako1.jpg?w=270&h=239&h=239

 

Poznań, 30.11.2012r

APEL

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

o udział w Marszu Niepodległości i Solidarności

13 grudnia 2012 roku w Warszawie

Trzydzieści jeden  lat temu dobiegający kresu reżym komunistyczny wydał wojnę społeczeństwu, aby zniszczyć jego aspiracje do wolności i odebrać nadzieję. Z opozycją rozprawiono się siłą, uwięziono tysiące, wielu zamordowano. Kraj na lata pogrążył się marazmie, a nadzieję odzyskał dopiero z początkiem lat 90.

Przeszło dwadzieścia lat później ofiary tamtych zbrodni wciąż nie doczekały się sprawiedliwości, a oprawcy pozostają bezkarni. Nadzieje wiązane ze znów wolną i suwerenną Rzeczpospolitą zostały zrealizowane tylko w części. W ostatnich latach coraz intensywniej do naszego życia publicznego wracają metody sprawowania władzy i komunikowania się społecznego wszechobecne w minionym systemie totalitarnym: znów praca w instytucjach państwowych i samorządowych jest tylko dla „swoich”, znów wraca nowomowa z odwracaniem wektorów znaczeniowych – kłamcami smoleńskimi nazywa się nie tych, którzy je wprowadzają, lecz, tych, którzy o prawdę o Smoleńsku walczą, mowę nienawiści przypisuje się nie tym, którzy ją powszechnie stosują., lecz tym, których za jej pomocą próbuje się niszczyć itd..

Z tym nie wolno się pogodzić, a naszą niezgodę trzeba demonstrować. Marsz Niepodległości i Solidarności 13 grudnia, w 31 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego przypomni o nieukaranych zbrodniach komunistycznych i ofiarach tych zbrodni, zademonstruje też naszą niezgodę na taki sposób funkcjonowania demokracji w naszym kraju.

Marsz będzie także manifestacją przywiązania Polaków do ich tradycji i narodowych wartości, zwłaszcza do niepodległości i suwerenności. Demonstracja ta jest znakiem sprzeciwu wobec działań władz podważających instytucje takie, jak rodzina, która gwarantuje stabilność społeczeństwu, i Kościół, który zapewnia trwałość naszych tradycji i chrześcijańskich wartości. Marsz jest znakiem sprzeciwu wobec głosów i działań zmierzających do ograniczenia polskiej suwerenności.

Nie wolno milczeć i pozostać biernym, gdy przedstawiciel państwa polskiego otwarcie wzywa obce państwo do objęcia przywództwa w Europie, a lider partii reprezentowanej w Sejmie wzywa Polaków do wyrzeczenia się polskości. Rządząca koalicja od dawna przekonuje Polaków, że najważniejsze jest „tu i teraz” i „ciepła woda w kranie”.

Warto przypomnieć słowa Benjamina Franklina, że społeczeństwo, które rezygnuje z wolności dla chwilowego poczucia bezpieczeństwa, nie zasługuje ani na wolność, ani na bezpieczeństwo i straci jedno i drugie. Warto też przypomnieć słowa Jana Pawła II: „Wolność trzeba stale zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się przez zmagania”.

Przesłaniem marszu będzie przestrzeganie przed współczesnymi zagrożeniami dla niepodległości Polski. Marsz będzie sygnałem dla władz i przypomnieniem, że Polska jest wspólną wartością Polaków, że mandat zdobyty w wyborach nie upoważnia nikogo do dysponowania tym, co zostało zdobyte pracą i ofiarami wielu pokoleń Polaków i co jest naszym podstawowym dobrem.

My, członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu mamy szczególny obowiązek moralny i patriotyczny apelować zwłaszcza do środowisk akademickich o liczny udział w marszu, który ma przypominać ideały  „Solidarności” – ruchu społecznego, który poruszył miliony Polaków i po latach doprowadził do odzyskania przez Polskę niepodległości – wszak naszym patronem jest  profesor Lech Kaczyński wieloletni wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność”.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa.

W imieniu 258 członków AKO

Przewodniczący AKO

Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak

Posted in Akademicki Klub Obywatelski | 2 Komentarze »

AKO w sprawie naruszenia etyki mediów przez zwolnienie z pracy redaktora Cezarego Gmyza

Posted by jw w dniu 6 listopada 2012

Poznań, 7. 11. 2012 r

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie naruszenia etyki mediów

przez zwolnienie z pracy redaktora Cezarego Gmyza

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wielokrotnie apelował o zachowanie najwyższych standardów i o służbę prawdzie w polityce informacyjnej, zarówno instytucji publicznych, jak i świata mediów. Dlatego z największym niepokojem obserwujemy bezwzględną nagonkę na dziennikarza „Rzeczypospolitej” – Cezarego Gmyza. Szczególnie bulwersująca, wręcz skandaliczna, jest decyzja o dyscyplinarnym zwolnieniu dziennikarza, który przed publikacją materiału miał zgodę redaktora naczelnego, a redaktor naczelny spotykał się w tej sprawie z samym prokuratorem generalnym.

Pan Cezary Gmyz, znakomity dziennikarz, publikacją doskonale udokumentowanych artykułów o patologiach i aferach III RP zdobył szacunek czytelników i świata dziennikarskiego. Również jego ostatnia publikacja o śladach materiałów wybuchowych we wraku smoleńskiego Tupolewa, oparta na informacjach pochodzących z kilku niezależnych źródeł, zasługuje na rzetelną ocenę. Przeciwko faktom zawartym w tym artykule nie przytoczono żadnych merytorycznych dowodów. Nawet Naczelna Prokuratura Wojskowa nie mogła zarzucić dziennikarzowi „Rzeczypospolitej” nierzetelności i braku udokumentowania.

Nagonka na Cezarego Gmyza rozpętana przez media i polityków, którzy wielokrotnie kłamali w sprawie katastrofy smoleńskiej, przyczynia się do powstania atmosfery, w której nie liczą się rzetelność i prawda. Natomiast sposób potraktowania pana redaktora przypomina niedawną, sprzed czterech lat, podobną akcję, rozpętaną przeciwko innemu znakomitemu dziennikarzowi, panu Wojciechowi Sumlińskiemu.

Członkowie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wyrażają najwyższy szacunek dla Cezarego Gmyza za jego odwagę i służbę prawdzie. Podobny szacunek wyrażamy tym dziennikarzom, którzy natychmiast wystąpili w obronie kolegi i elementarnych standardów w funkcjonowaniu mediów.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 8. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
 9. dr Róża Antkowiak – UAM
 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków
 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 17. mgr Janina Błaszak – PP
 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 20. dr Paweł Binek – UP Kraków
 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 25. dr inż. Krzysztof Borowiak
 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 29. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 32. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 33. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM
 34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 35. mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk
 36. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 37. dr Ewa Ciosek – UAM
 38. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 39. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 40. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 41. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 42. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 43. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
 44. dr Mirosława Dabert – UAM
 45. mgr Jan Dasiewicz
 46. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 47. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 48. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 49. inż. Józef Drausowski
 50. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 51. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 52. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 53. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
 54. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 55. dr Jerzy Fischbach
 56. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska
 57. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 58. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 59. mgr inż. Bogdan Freytag
 60. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 61. mgr Witold Gedymin – UE
 62. dr Grzegorz Gertig – U Med
 63. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 64. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
 65. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 66. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk
 67. dr Michał Haake – UAM
 68. dr Zdzisław Habasiński – informatyk
 69. dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki
 70. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 71. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 72. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 73. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 74. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 75. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 76. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 77. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 78. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 79. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 80. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 81. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 82. mgr inż. Andrzej Judek
 83. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 84. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 85. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 86. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 87. dr Zofia Karaszkiewicz
 88. dr Anna Kasprzyk – UAM
 89. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 90. dr Przemysław Kiszkowski – UAM
 91. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 92. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 93. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 94. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 95. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 96. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 97. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 98. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 99. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 100. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 101. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 102. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 103. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 104. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 105. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 106. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 107. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 108. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 109. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 110. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 111. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska
 112. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki
 113. dr Przemysław Lehmann – PAN
 114. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 115. dr Maria Leśniewicz – PP
 116. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 117. dr Jarosław Liberek – UAM
 118. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 119. mgr Rafał Lisiak – architekt
 120. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
 121. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 122. dr Eryk Łon – UE
 123. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 124. dr Piotr Łukasiak – PP
 125. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 126. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 127. mgr Agata Macniak
 128. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 129. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 130. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 131. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 132. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP
 133. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 134. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 135. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 136. mgr Helena Materny – nauczyciel
 137. mgr Ryszard Materny
 138. mgr Maria Matysiak – UAM
 139. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 140. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM
 141. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska
 142. dr Jerzy Michalik – UAM
 143. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 144. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski
 145. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 146. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
 147. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 148. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 149. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 150. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 151. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
 152. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 153. mgr Wilhelmina Nowak
 154. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 155. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 156. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 157. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 158. Włodzimiera Pajewska – UAM
 159. inż. Ryszard Paprzycki
 160. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE
 161. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 162. dr Andrzej Pawuła – UAM
 163. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 164. dr Barbara Peplińska – UAM
 165. dr Ryszard Piasek – reżyser
 166. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 167. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 168. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 169. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 170. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 171. mgr Maria Przybylska – UAM
 172. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 173. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP
 174. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 175. dr Jacek Radomski – UAM
 176. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM
 177. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 178. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 179. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 180. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 181. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 182. dr Lech Różański
 183. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 184. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 185. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM
 186. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 187. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 188. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 189. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 190. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 191. mgr Janusz Smólski
 192. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 193. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 194. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 195. dr Teresa Stanek – UAM
 196. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 197. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 198. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 199. mgr Gabriela Stępczak
 200. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 201. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
 202. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP
 203. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 204. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 205. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 206. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 207. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 208. dr Anna Szukalska – PP
 209. mgr inż. Edwin Szukalski
 210. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 211. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 212. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 213. dr Mirosław Szumiło – UMCS – Lublin
 214. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 215. dr Hanna Szweycer
 216. prof. dr hab. Michał Szweycer
 217. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 218. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 219. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 220. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 221. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 222. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 223. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 224. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 225. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 226. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 227. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 228. mgr Jacek Tuchołka
 229. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM
 230. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 231. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 232. dr Marek Wedemann – UAM
 233. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 234. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP
 235. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 236. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 237. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 238. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 239. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 240. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 241. mgr Andrzej Wybrański
 242. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 243. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 244. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 245. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 246. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 247. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 248. dr Jerzy Zerbe – UAM
 249. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 250. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 251. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 252. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 253. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP
 254. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 255. dr Jakub Żmidziński – UAP

Posted in Akademicki Klub Obywatelski | Otagowane: | 1 Comment »

Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu u swojego Prezydenta na Wawelu przed dniem Wszystkich Świętych

Posted by jw w dniu 31 października 2012

Akademicki Klub Obywatelski im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu u swojego Prezydenta na Wawelu przed dniem Wszystkich Świętych

Kraków, 2012

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek) 

AKO w Poznaniu  przed dniem Wszystkich Świętych  

na  Wawelu, 2012

Pod Wawelem ‘MODLITWA I PAMIĘĆ’ w intencji ofiar poległych pod Smoleńskiem

Posted in Akademicki Klub Obywatelski, Pamięć | Otagowane: , , | 2 Komentarze »

AKO w sprawie ekshumacji szczątków śp. Anny Walentynowicz i śp. Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej

Posted by jw w dniu 3 października 2012

Poznań, 1.10.2012 r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie ekshumacji szczątków

śp. Anny Walentynowicz i śp. Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej

W oficjalnym komunikacie z 25 września 2012 roku, powołując się na wyniki badań DNA uzyskanego w drodze ekshumacji, Naczelna Prokuratura Wojskowa potwierdziła fakt zamiany w Moskwie ciała Anny Walentynowicz z ciałem Teresy Walewskiej-Przyjałkowskiej. Jest to kolejny wstrząsający dowód na to, że szczątków osób, które zginęły w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku, nie tylko nie potraktowano z należnym im szacunkiem, ale dopuszczono się ich profanacji. Już poprzednie ekshumacje ujawniły bowiem sposób, w jaki ciała umieszczone zostały w trumnach: nagie zwłoki zapakowano w plastikowe worki i położono na nich ubrania przekazane przez rodziny. Na brak poszanowania ludzkiej godności wskazywały również wcześniejsze sygnały o okradaniu ofiar i o fragmentach ciał poniewierających się na miejscu katastrofy.

Zdolność do godnego pochówku swoich zmarłych stanowi jeden z najstarszych atrybutów człowieczeństwa, poświadczonych przez archeologię. Powszechnie znany literacki pomnik tej czysto ludzkiej cechy – Antygona Sofoklesa – od starożytności wyznacza granice naszego kręgu kulturowego. Każdy więc, kto narusza ten pradawny obyczaj, wyklucza się tym samym poza obręb wspólnoty cywilizacyjnej i zasługuje na miano barbarzyńcy.

O barbarzyństwo oskarżamy zatem tych spośród sprawujących władzę w Polsce, którzy lekceważąc swoje podstawowe obowiązki, dopuścili do opisanego wyżej stanu rzeczy. Ujawniany stopniowo odrażający proceder, któremu poddane zostały doczesne szczątki naszych współobywateli, miał wprawdzie miejsce na terytorium obcego państwa, nazywanym jeszcze do niedawna „nieludzką ziemią”, nie byłby jednak możliwy bez przyzwolenia ze strony władz w Warszawie. Przyzwolenia wyrażającego się między innymi w rezygnacji z obecności polskich prokuratorów i patomorfologów przy sekcjach zwłok przeprowadzanych w Moskwie, w odstąpieniu od otwarcia trumien po ich sprowadzeniu do Polski, wreszcie w uporczywych kłamstwach najwyższych urzędników państwowych o rzekomo wzorowej pracy służb rosyjskich. To wspólnictwo dyskwalifikuje obecnie rządzących pod względem moralnym oraz pozbawia ich legitymacji do dalszego sprawowania jakichkolwiek funkcji zaufania publicznego.

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu:

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO

 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM

 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK

 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog

 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań

 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM

 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN

 8. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński

 9. dr Róża Antkowiak – UAM

 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM

 11. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN

 12. dr Adam Babula – UAM

 13. dr Lidia Banowska – UAM

 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM

 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków

 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM

 17. mgr Janina Błaszak – PP

 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski

 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP

 20. dr Paweł Binek – UP Kraków

 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed

 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM

 23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa

 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM

 25. dr inż. Krzysztof Borowiak

 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM

 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM

 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski

 29. dr Krystyna Celichowska – lekarz

 30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt

 31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin

 32. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska

 33. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM

 34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM

 35. mgr inż. Piotr Cieszyński

 36. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed

 37. dr Ewa Ciosek – UAM

 38. dr Elżbieta Czarniewska – UAM

 39. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice

 40. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM

 41. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.

 42. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik

 43. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 44. dr Mirosława Dabert – UAM

 45. mgr Jan Dasiewicz

 46. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM

 47. mgr inż. Maria Dolata – architekt

 48. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed

 49. inż. Józef Drausowski

 50. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed

 51. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM

 52. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM

 53. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP

 54. mgr Sylwiana Firin – Gramowska

 55. dr Jerzy Fischbach

 56. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska

 57. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz

 58. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik

 59. mgr inż. Bogdan Freytag

 60. dr hab. Jerzy Galina – PAN

 61. mgr Witold Gedymin – UE

 62. dr Grzegorz Gertig – U Med

 63. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM

 64. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski

 65. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP

 66. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 67. dr Michał Haake – UAM

 68. dr Zdzisław Habasiński – informatyk

 69. dr Jolanta Hajdasz – dziennikarz; nauczyciel akademicki

 70. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich

 71. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM

 72. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski

 73. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP

 74. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM

 75. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM

 76. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM

 77. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM

 78. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM

 79. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP

 80. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel

 81. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM

 82. mgr inż. Andrzej Judek

 83. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny

 84. dr Jerzy Kaczmarek – UAM

 85. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa

 86. prof. dr hab. Janusz Kapuściński

 87. dr Zofia Karaszkiewicz

 88. dr Anna Kasprzyk – UAM

 89. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM

 90. dr Przemysław Kiszkowski – UAM

 91. mgr Iwona Klimaszewska – UAM

 92. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław

 93. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF

 94. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM

 95. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM

 96. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP

 97. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków

 98. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM

 99. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski

 100. dr Henryk Krzyżanowski – UAM

 101. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski

 102. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN

 103. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej

 104. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski

 105. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM

 106. inż. Julian Kulczyński – rolnik

 107. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska

 108. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz

 109. dr Katarzyna Kulińska – PAN

 110. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN

 111. dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska

 112. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki

 113. dr Przemysław Lehmann – PAN

 114. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM

 115. dr Maria Leśniewicz – PP

 116. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM

 117. dr Jarosław Liberek – UAM

 118. mgr Jolanta Lisiak – architekt

 119. mgr Rafał Lisiak – architekt

 120. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP

 121. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz

 122. dr Eryk Łon – UE

 123. mgr Małgorzata Łośko – UAM

 124. dr Piotr Łukasiak – PP

 125. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM

 126. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM

 127. mgr Agata Macniak

 128. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”

 129. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież

 130. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM

 131. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM

 132. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 133. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM

 134. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN

 135. mgr Jan Martini – artysta muzyk

 136. mgr Helena Materny – nauczyciel

 137. mgr Ryszard Materny

 138. mgr Maria Matysiak – UAM

 139. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca

 140. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 141. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska

 142. dr Jerzy Michalik – UAM

 143. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP

 144. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski

 145. dr Bożena Mikołajczak – UAM

 146. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP

 147. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk

 148. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań

 149. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM

 150. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP

 151. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel

 152. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków

 153. mgr Wilhelmina Nowak

 154. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM

 155. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM

 156. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM

 157. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM

 158. Włodzimiera Pajewska – UAM

 159. inż. Ryszard Paprzycki

 160. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 161. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP

 162. dr Andrzej Pawuła – UAM

 163. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed

 164. dr Barbara Peplińska – UAM

 165. dr Ryszard Piasek – reżyser

 166. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich

 167. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM

 168. dr Ryszard Piotrowicz – UAM

 169. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań

 170. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM

 171. mgr Maria Przybylska – UAM

 172. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM

 173. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP

 174. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM

 175. dr Jacek Radomski – UAM

 176. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM

 177. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP

 178. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel

 179. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN

 180. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM

 181. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM

 182. dr Lech Różański

 183. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser

 184. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN

 185. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 186. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed

 187. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz

 188. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM

 189. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP

 190. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed

 191. mgr Janusz Smólski

 192. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM

 193. prof. dr hab. Marek Sozański – PP

 194. mgr Zygmunt Sporny – UAM

 195. dr Teresa Stanek – UAM

 196. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM

 197. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM

 198. mgr Piotr Stawicki – radca prawny

 199. mgr Gabriela Stępczak

 200. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM

 201. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM

 202. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP

 203. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM

 204. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM

 205. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP

 206. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM

 207. dr Anna Szukalska – PP

 208. mgr inż. Edwin Szukalski

 209. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca

 210. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed

 211. dr Mirosław Szulczyński – UAM

 212. dr Mirosław Szumiło – UMCS – Lublin

 213. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz

 214. dr Hanna Szweycer

 215. prof. dr hab. Michał Szweycer

 216. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM

 217. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM

 218. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM

 219. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca

 220. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin

 221. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN

 222. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog

 223. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE

 224. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM

 225. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser

 226. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed

 227. mgr Jacek Tuchołka

 228. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 229. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed

 230. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski

 231. dr Marek Wedemann – UAM

 232. dr Maria Wejchan-Judek – PP

 233. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 234. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie

 235. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

 236. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed

 237. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed

 238. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski

 239. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań

 240. mgr Andrzej Wybrański

 241. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN

 242. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM

 243. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel

 244. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM

 245. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca

 246. dr Franciszek Zerbe – lekarz

 247. dr Jerzy Zerbe – UAM

 248. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat

 249. dr Andrzej Zielonacki – adwokat

 250. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański

 251. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca

 252. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP

 253. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM

 254. dr Jakub Żmidziński – UAP

Posted in Akademicki Klub Obywatelski | Otagowane: | Leave a Comment »

Także krakowianie popierają oświadczenie AKO w sprawie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania IPN

Posted by jw w dniu 24 sierpnia 2012

Poznań, 25 sierpnia 2012 r.

Oświadczenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu

w sprawie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej

Akademicki Klub Obywatelski zdecydowanie potępia działania władz Rzeczypospolitej Polskiej, które doprowadziły do sprzedaży budynku Centrali Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, zajmowanego przez IPN od roku 2000. Na przystosowanie obiektu przy ul. Towarowej 28 do magazynowania i udostępniania badaczom i wymiarowi sprawiedliwości specyficznych materiałów archiwalnych, Skarb Państwa wydał dotąd ponad 17 milionów złotych. Z utratą budynku wiąże się nie tylko zaprzepaszczenie poniesionych na jego adaptację nakładów, ale przede wszystkim niebezpieczeństwo całkowitego zablokowania prac Instytutu.

Władze IPN alarmują bowiem, że nie jest możliwe przeniesienie części realizowanych przy ul. Towarowej 28 zadań do innych wynajmowanych pomieszczeń. Chodzi przede wszystkim o magazyn akt tajnych, wyposażony w specyficzne zabezpieczenia i funkcjonujące w IPN bezpieczne systemy teleinformatyczne. Przeniesienie akt i ich rozmieszczenie w nowej siedzibie spowodowałoby zatrzymanie na długo prac Instytutu.

Jak czytamy w komunikacie rzecznika prasowego IPN: „w przypadku nierozwiązania tej sytuacji w najbliższym czasie, realne jest niebezpieczeństwo całkowitego sparaliżowania pracy IPN po upływie terminu wypowiedzenia umowy najmu przez nabywcę obiektu, a co za tym idzie uniemożliwienie Instytutowi wykonywania ustawowych obowiązków, w tym także prac świadczonych na rzecz innych organów państwa. […] Tymczasem Minister Skarbu Państwa poinformował, że nie dysponuje na terenie Warszawy nieruchomością odpowiadającą potrzebom IPN.”

Nie możemy dopuścić, aby wraz z utratą siedziby Centrali IPN doszło do całkowitego sparaliżowania prac Instytutu – eksponenta sumienia narodowego, próbującego w żmudnym i trudnym, ciągle zakłócanym procesie, eliminować z polskiego życia publicznego osoby, które sprzeniewierzyły się etosowi służby Narodowi – a dzisiaj stanowią, z racji możliwości szantażu, realne zagrożenie dla suwerenności państwa.

My, członkowie Klubu, od początku swojej działalności opowiadaliśmy się jednoznacznie za koniecznością przeprowadzenia lustracji i wydaliśmy w obronie zagrożonego już w przeszłości bytu i sprawnego funkcjonowania IPN kilka oświadczeń – ponownie alarmujemy opinię publiczną w tej sprawie.

Zwracamy się zatem do władz Rzeczypospolitej Polskiej – w szczególności do premiera Donalda Tuska i ministra finansów Jacka Rostowskiego – o pilne sfinansowanie z budżetu państwa wykupu budynku IPN. Nieznalezienie w wielosetmiliardowym budżecie kwoty kilkunastu milionów złotych na ten cel, choćby w kontekście rozrzutnego finansowania inwestycji związanych z EURO 2012, kompromituje polskie władze państwowe.

Jakiekolwiek zagrożenie sprawnego funkcjonowania IPN jest niezwykle groźne dla moralnych podstaw bytu państwa polskiego, bowiem oznacza zablokowanie lustracji oraz zaprzestanie ważnych prac historycznych i działalności edukacyjnej Instytutu.

Apelujemy do wszystkich patriotycznych środowisk w kraju o wywieranie presji na władze Rzeczypospolitej Polskiej w obronie Instytutu Pamięci Narodowej i możliwości wypełniania przez niego funkcji, do których został powołany.

W imieniu Akademickiego Klubu Obywatelskiego:

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 8. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
 9. dr Róża Antkowiak – UAM
 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków
 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 17. mgr Janina Błaszak – PP
 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 20. dr Paweł Binek – UP Kraków
 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 25. dr inż. Krzysztof Borowiak
 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 29. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 32. dr inż. Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 33. prof. dr hab. Adam Choiński – UAM
 34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 35. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 36. dr Ewa Ciosek – UAM
 37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 40. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 41. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 42. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM
 43. dr Mirosława Dabert – UAM
 44. mgr Jan Dasiewicz
 45. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 46. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 47. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 48. inż. Józef Drausowski
 49. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 50. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 51. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 52. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
 53. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 54. dr Jerzy Fischbach
 55. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska
 56. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 57. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 58. mgr inż. Bogdan Freytag
 59. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 60. mgr Witold Gedymin – UE
 61. dr Grzegorz Gertig – U Med
 62. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 63. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
 64. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 65. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 66. dr Michał Haake – UAM

 67. dr Zdzisław Habasiński – informatyk

 68. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki
 69. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 70. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 71. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 72. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 73. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 74. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 75. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 76. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 77. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 78. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 79. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 80. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 81. mgr inż. Andrzej Judek
 82. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 83. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 84. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 85. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 86. dr Zofia Karaszkiewicz
 87. dr Anna Kasprzyk – UAM
 88. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 89. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 90. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 91. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 92. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 93. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 104. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 105. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 107. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 109. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki
 110. dr Przemysław Lehmann – PAN
 111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 112. dr Maria Leśniewicz – PP
 113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 114. dr Jarosław Liberek – UAM
 115. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 116. mgr Rafał Lisiak – architekt
 117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
 118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 119. dr Eryk Łon – UE
 120. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 121. dr Piotr Łukasiak – PP
 122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 124. mgr Agata Macniak
 125. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 126. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 127. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 128. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 129. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 130. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 131. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 132. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 133. mgr Helena Materny – nauczyciel
 134. mgr Ryszard Materny
 135. mgr Maria Matysiak – UAM
 136. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 137. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 138. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska
 139. dr Jerzy Michalik – UAM
 140. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 141. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski
 142. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 143. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
 144. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 145. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 146. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 147. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 148. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
 149. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 150. mgr Wilhelmina Nowak
 151. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 152. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 153. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 154. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 155. Włodzimiera Pajewska – UAM
 156. inż. Ryszard Paprzycki
 157. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 158. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 159. dr Andrzej Pawuła – UAM
 160. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 161. dr Barbara Peplińska – UAM
 162. dr Ryszard Piasek – reżyser
 163. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 164. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 165. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 166. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 167. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 168. mgr Maria Przybylska – UAM
 169. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 170. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP
 171. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 172. dr Jacek Radomski – UAM
 173. dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM
 174. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 175. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 176. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 177. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 178. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 179. dr Lech Różański
 180. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 181. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 182. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 183. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 184. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 185. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 186. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 187. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 188. mgr Janusz Smólski
 189. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 190. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 191. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 192. dr Teresa Stanek – UAM
 193. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 194. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 195. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 196. mgr Gabriela Stępczak
 197. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 198. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
 199. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP
 200. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 201. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 202. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 203. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 204. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 205. dr Anna Szukalska – PP
 206. mgr inż. Edwin Szukalski
 207. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 208. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 209. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 210. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 211. dr Hanna Szweycer
 212. prof. dr hab. Michał Szweycer
 213. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 214. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 215. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 216. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 217. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 218. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 219. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 220. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 221. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 222. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 223. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 224. mgr Jacek Tuchołka
 225. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 226. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 227. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 228. dr Marek Wedemann – UAM
 229. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 230. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 231. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 232. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 233. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 234. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 235. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 236. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 237. mgr Andrzej Wybrański
 238. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 239. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 240. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 241. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 242. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 243. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 244. dr Jerzy Zerbe – UAM
 245. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 246. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 247. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 248. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 249. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP
 250. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 251. dr Jakub Żmidziński – UAP

Posted in Akademicki Klub Obywatelski | 8 Komentarzy »

Także krakowianie popierają oświadczenie AKO w sprawie Antoniego Macierewicza

Posted by jw w dniu 6 sierpnia 2012

 

Poznań, 5. 08. 2012 r.

Oświadczenie

Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w sprawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 lipca 2012r

Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu wyraża głęboki sprzeciw wobec wyroku Sądu, który likwidatorowi WSI, Antoniemu Macierewiczowi, nakazuje przeproszenie gen. Marka Dukaczewskiego oraz zakazuje mu dalszego informowania opinii publicznej o współodpowiedzialności ostatniego szefa WSI za działania o charakterze przestępczym, jakie miały miejsce w kierowanych przez niego służbach wojskowych, przed ich ostatecznym rozwiązaniem Ustawą Sejmu z 24.05.2006r.

Wyrok – w naszym przekonaniu – haniebny i skandaliczny, stoi w jawnej sprzeczności z powszechną dziś wiedzą o niezgodnej z polską racją stanu działalności WSI, wojskowych służb specjalnych, które powstały i działały w oparciu o kadry przeszkolone przez GRU i KGB i które do końca były narzędziem sowieckich, potem rosyjskich, wpływów w Polsce.WSI, które przez wiele lat swej działalności nie wykryły żadnego rosyjskiego szpiega, były skutecznie wykorzystywane do walki z opozycją; ponadto – pozbawione wszelkiej kontroli instytucjonalnej – działały, często łamiąc prawo, i prowadząc nielegalne, niezgodne z prawem operacje. Ostatnim dowódcą WSI był gen. Dukaczewski i ponosi on osobistą odpowiedzialność za wszystkie niepraworządne i sprzeczne z polską racją stanu działania WSI w tym czasie.

Wiedzę o takim charakterze działań WSI udokumentował, ujawnił i upowszechnił Antoni Macierewicz prezentując wyniki prac Komisji Weryfikacyjnej WSI zawarte formalnie w uzasadnieniu do projektu ustaw o likwidacji WSI.

Oburzający, niezgodny z prawdą historyczną, wyrok Sądu Apelacyjnego, stanowi niezwykle groźny dla państwa polskiego precedens – prawnego poświadczenia nieprawdy, prawnej obrony osób i instytucji działających na szkodę narodu i państwa polskiego, prawnego fałszowania historii. Jest próbą rehabilitacji niesuwerennych i często o charakterze przestępczym praktyk WSI; bierze w obronę osoby i grupy za tego rodzaju działania odpowiedzialne. Ponadto – co szczególnie niebezpieczne – wyrok ten przekształca polskie sądownictwo w narzędzie cenzury politycznej.

Jest także przez nas – członków AKO – ale i przez znaczną część opinii publicznej traktowany jako akt zemsty politycznej środowisk byłych służb PRL-u na człowieku, który z nimi od lat skutecznie walczy.

Ten wyrok i cała towarzysząca mu sytuacja wprowadza realne zagrożenie dla ładu prawnego i moralnego w narodzie i państwie polskim.

Akademicki Klub Obywatelski w Poznaniu z najwyższą powagą wzywa osoby, środowiska i instytucje odpowiedzialne w Polsce za kształtowanie ładu prawnego i moralnego do zdecydowanego przeciwdziałania takim szkodliwym i groźnym praktykom polskiego sądownictwa – wszak Polska od zarania III RP (Rozdz. I Art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997) mieni się państwem prawa.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – UAM – Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor – UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć – archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska – Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska – UAM
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – PAN
 8. prof. dr hab. Marek Andrzejewski – Uniw. Szczeciński
 9. dr Róża Antkowiak – UAM
 10. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM
 11. prof. dr hab. Barbara Apolinarska – PAN
 12. dr Adam Babula – UAM
 13. dr Lidia Banowska – UAM
 14. dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM
 15. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk – PAN Kraków
 16. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak – UAM
 17. mgr Janina Błaszak – PP
 18. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik – Uniw. Śląski
 19. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz – PP
 20. dr Paweł Binek – UP Kraków
 21. prof. dr hab. Krystyna Boczoń – UMed
 22. prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM
 23. prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś – PAN Warszawa
 24. dr Krzysztof Borowczyk – UAM
 25. dr inż. Krzysztof Borowiak
 26. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM
 27. dr hab. Mariusz Bryl – UAM
 28. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński – Uniw. Zielonogórski
 29. dr Krystyna Celichowska – lekarz
 30. doc. dr hab. Bogdan Celichowski – architekt
 31. dr Marek Chabior – Uniw. Technologiczny Szczecin
 32. dr inż.Stanisław Chęciński – Politechnika Wrocławska
 33. prof.dr hab.Adam Choiński – UAM
 34. dr Remigiusz Ciesielski – UAM
 35. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – UMed
 36. dr Ewa Ciosek – UAM
 37. dr Elżbieta Czarniewska – UAM
 38. dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP Katowice
 39. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM
 40. mgr Zbigniew Czerwiński – radny Sejmiku Wlkp.
 41. dr inż. Stanisław Czopor – leśnik
 42. prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM

 43. dr Mirosława Dabert – UAM
 44. mgr Jan Dasiewicz – UAM
 45. dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM
 46. mgr inż. Maria Dolata – architekt
 47. mgr Danuta Anna Domaradzka – UMed
 48. inż. Józef Drausowski
 49. prof. dr hab. Leon Drobnik – UMed
 50. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM
 51. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM
 52. dr Tadeusz Dziuba – poseł na Sejm RP
 53. mgr Sylwiana Firin – Gramowska
 54. dr Jerzy Fischbach
 55. prof. dr hab. Bolesław Fleszar – Polit. Rzeszowska
 56. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 57. mgr inż. Wojciech Foltyn – rolnik
 58. mgr Bogdan Freytag
 59. dr hab. Jerzy Galina – PAN
 60. mgr Witold Gedymin – UE
 61. dr Grzegorz Gertig – U Med
 62. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz – UAM
 63. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniw. Warszawski
 64. prof. dr hab. Witold Grzebisz – UP
 65. mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk

 66. dr Michał Haake – UAM

 67. dr Zdzisław Habasiński – informatyk

 68. dr Jolanta Hajdasz – nauczyciel akademicki
 69. mgr Iwona Horodecka – kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 70. prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM
 71. mgr Eugeniusz Ilmak – Uniw. Zielonogórski
 72. prof. dr hab. Jacek Jackowski – PP
 73. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz – UAM
 74. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska – UAM
 75. prof. dr hab. Artur Jarmołowski – UAM
 76. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz – UAM
 77. dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM
 78. prof. dr hab. Marek Jerzy – UP
 79. mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel
 80. prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM
 81. mgr inż. Andrzej Judek
 82. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki – radca prawny
 83. dr Jerzy Kaczmarek – UAM
 84. dr Józef Kapusta – IBiA Warszawa
 85. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 86. dr Zofia Karaszkiewicz
 87. dr Anna Kasprzyk – UAM
 88. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM
 89. mgr Iwona Klimaszewska – UAM
 90. prof. dr hab. Bożena Klimczak – UE Wrocław
 91. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski – AWF
 92. mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM
 93. prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM
 94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – UP
 95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz – UP Kraków
 96. prof. dr hab. Marek Kraska – UAM
 97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski – Uniw. Warszawski
 98. dr Henryk Krzyżanowski – UAM
 99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski – Uniw. Zielonogórski
 100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk – PAN
 101. dr Dariusz Kucharski – Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 103. prof. dr hab. Maria Kujawska – UAM
 104. inż. Julian Kulczyński – rolnik
 105. mgr Ewa Kuleczka – Drausowska
 106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka – lekarz
 107. dr Katarzyna Kulińska – PAN
 108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński – PAN
 109. dr Krystyna Laskowicz – nauczyciel akademicki
 110. dr Przemysław Lehmann – PAN
 111. mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM
 112. dr Maria Leśniewicz – PP
 113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM
 114. dr Jarosław Liberek – UAM
 115. mgr Jolanta Lisiak – architekt
 116. mgr Rafał Lisiak – architekt
 117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak – PP
 118. mgr Agata Ławniczak – dziennikarz
 119. dr Eryk Łon – UE
 120. mgr Małgorzata Łośko – UAM
 121. dr Piotr Łukasiak – PP
 122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM
 123. mgr Małgorzata Maciukiewicz – UAM
 124. mgr Agata Macniak
 125. ks. kan. lic. Tadeusz Magas – duszpasterz „S”
 126. ks. inż. Jan Majchrzak – Chodzież
 127. dr hab. Przemysław Makarowicz – UAM
 128. prof. dr hab. Andrzej Malinowski – UAM
 129. prof. dr hab. Jerzy Marcinek – UP

 130. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak – UAM
 131. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz – PAN
 132. mgr Jan Martini – artysta muzyk
 133. mgr Helena Materny – nauczyciel
 134. mgr Ryszard Materny
 135. mgr Maria Matysiak – UAM
 136. inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 137. prof. dr hab. Karol Mausch – UAM

 138. prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka – Polit. Gdańska
 139. dr Jerzy Michalik – UAM
 140. prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski – UP
 141. prof. dr hab. Michał Mierzejewski – Uniw. Wrocławski
 142. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 143. prof. dr hab. Krzysztof Moliński – UP
 144. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 145. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 146. prof. dr hab. Grzegorz Musiał – UAM
 147. prof. dr hab. Czesław Muśnicki – UP
 148. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
 149. prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ Kraków
 150. mgr Wilhelmina Nowak
 151. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM
 152. prof. dr hab. Elżbieta Nowicka – UAM
 153. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 154. prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 155. Włodzimiera Pajewska – UAM
 156. inż. Ryszard Paprzycki
 157. prof. dr hab. Jan Paradysz – UE

 158. prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – UP
 159. dr Andrzej Pawuła – UAM
 160. prof. dr hab. Krystyna Pecold – UMed
 161. dr Barbara Peplińska – UAM
 162. dr Ryszard Piasek – reżyser
 163. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 164. prof. dr hab. Barbara Piłacińska – UAM
 165. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 166. dr hab. Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 167. prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM
 168. mgr Maria Przybylska – UAM
 169. prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM
 170. prof. dr hab. Tadeusz Puchałka – PP
 171. prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – UAM
 172. dr Jacek Radomski – UAM
 173. dr Wiesław Ratajczak – UAM
 174. dr hab. Lucyna Rempulska – prof.nadzw. PP
 175. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 176. prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN
 177. prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM
 178. prof. dr hab. Ewa Ryś – UAM
 179. dr Lech Różański
 180. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 181. prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN
 182. prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM

 183. prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 184. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 185. prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM
 186. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 187. prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz – UMed
 188. mgr Janusz Smólski
 189. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 190. prof. dr hab. Marek Sozański – PP
 191. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 192. dr Teresa Stanek – UAM
 193. prof. dr hab. Anna Stankowska – UAM
 194. prof. dr hab. Wojciech Stankowski – UAM
 195. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 196. mgr Gabriela Stępczak
 197. prof. dr hab. Kazimierz Stępczak – UAM
 198. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
 199. dr inż. Krzysztof Szturzbecher – PP
 200. prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM
 201. prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM
 202. prof. dr hab. Zofia Szczotka – UP
 203. dr hab. Andrzej Szpulak – UAM
 204. prof. dr hab. Jacek Sztaudynger – Uniw. Łódzki
 205. dr Anna Szukalska – PP
 206. mgr inż. Edwin Szukalski
 207. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 208. prof. dr hab. Roman Szulc – UMed
 209. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 210. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 211. dr Hanna Szweycer
 212. prof. dr hab. Michał Szweycer
 213. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 214. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM
 215. prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM
 216. mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 217. ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk – KUL Lublin
 218. prof. dr hab. Wojciech Święcicki – PAN
 219. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 220. prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – UE
 221. prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM
 222. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 223. prof. dr hab. Lech Torliński – UMed
 224. mgr Jacek Tuchołka
 225. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM

 226. prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 227. prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniw. Warszawski
 228. dr Marek Wedemann – UAM
 229. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 230. prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – UP

 231. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 232. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 233. prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki – UMed
 234. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 235. prof. dr hab. Henryk Woźniakowski – Uniw. Warszawski
 236. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 237. mgr Andrzej Wybrański
 238. prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN
 239. prof. dr hab. Zygmunt Zagórski – UAM
 240. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 241. prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM
 242. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 243. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 244. dr Jerzy Zerbe – UAM
 245. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 246. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 247. dr Bronisława Zielonka – Uniw. Gdański
 248. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 249. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP
 250. prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski – UAM
 251. dr Jakub Żmidziński – UAP

Oświadczenie podpisał również pan Jerzy Jankowski – Prezes Związku Polaków w Norwegii

Posted in Akademicki Klub Obywatelski | Otagowane: , , | 1 Comment »