W Krakowie (i nie tylko) – rok 2012/2013

Archive for the ‘Apel’ Category

Zmyć hańbę z Virtuti Militari !

Posted by jw w dniu 3 czerwca 2013

 

 

VM

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie jest oburzone informacją, iż Kapituła Orderu Wojennego Virtuti Militari nie podejmuje leżącej w jej kompetencji inicjatywy odebrania tego odznaczenia niegodnym posiadania go osobom.

 

Przypominamy, że już w 2007 roku zwróciliśmy się w tej sprawie do ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a rok później z satysfakcją dowiedzieliśmy się, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przekazał mu listę ponad stu żyjących kawalerów Virtuti Militari, którym powinien on zostać odebrany.

 

Ta sprawa nie została jednak podjęta i dlatego raz jeszcze zwracamy się do Kapituły, aby dokonała przeglądu posiadaczy tego odznaczenia i usunęła z jego grona wszystkich, którzy otrzymali je nie za walkę o niepodległość Polski, lecz za wierność sowieckiej racji stanu, często przejawiającą się w mordowaniu i represjonowaniu żołnierzy zbrojnego podziemia po 1945 roku.

 

Nasz postulat w szczególności dotyczy funkcjonariuszy oraz tajnych współpracowników Urzędu i Służby Bezpieczeństwa, Informacji Wojskowej i formacji kontynuujących jej wrogą Polsce działalność, oficerów Gwardii i Armii Ludowej, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także obywateli RP, mających w swoim życiorysie służbę w Armii Czerwonej lub w cywilnych i wojskowych sowieckich organach bezpieczeństwa (NKWD, KGB, Smiersz, GRU, itp.).

 

Jako jeden z pierwszych powinien utracić prawo do noszenia tego orderu współpracownik Informacji Wojskowej z lat 40. (pseudonim „Wolski”), późniejszy sowiecki namiestnik w Warszawie – generał Wojciech Jaruzelski.

 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach, Prezydent RP ma prawo – także z inicjatywy własnej – odebrać Virtuti Militari w przypadku, gdy „odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu”.

 

Najwyższy już czas zmyć hańbę z najwyższego polskiego odznaczenia bojowego!

 

Kraków, 3 czerwca 2013

 

rzecznik POKiN

 

dr Jerzy Bukowski

 

Posted in Apel, Listy | Otagowane: , | Leave a Comment »

KPN apeluje do narodu, a zwłaszcza do środowisk patriotycznych

Posted by jw w dniu 21 kwietnia 2013

Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-89 zwraca się z

apelem do narodu, a zwłaszcza do środowisk patriotycznych

KPN

 

Posted in Apel | Otagowane: | Leave a Comment »