W Krakowie (i nie tylko) – rok 2012/2013

Archive for Listopad 2012

„Testament” Marii Dłużewskiej w Krakowie

Posted by jw w dniu 29 listopada 2012

Migawki z przedpremierowego pokazu

 najnowszego filmu  Marii Dłużewskiej

„Testament”

kino  „Agrafka”, ul. Krowoderska 8 (YMCA)

Kraków, 28 listopada

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

Reklamy

Posted in spotkania | Otagowane: , | Leave a Comment »

Kombatanci z POKiN edukują małopolskiego wojewodę

Posted by jw w dniu 29 listopada 2012

 Kraków, 28.11.2012 r.

Szanowny Pan

Wojewoda Małopolski

Jerzy Miller

Kraków, ul Basztowa 22

Dotyczy: nasze wyjaśnienia do pisma pana Wojewody z 13.11.2012 r.

Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie dziękuje panu Wojewodzie za wysłanie obszernego listu omawiającego liczne kwestie związane z przeniesieniem zbiorowego grobu sześciu żołnierzy Armii Czerwonej z głównej ulicy w Nowym Sączu na pobliski cmentarz, jak i z rozbiórką znajdującego się w pobliżu pomnika chwały Armii Czerwonej w formie łuku triumfalnego.

Niestety pismo zawiera z punktu widzenia obecnego stanu wiedzy historycznej i interpretacji faktów historycznych szereg nieścisłych, niepełnych, a czasami wręcz sprzecznych ze stanem faktycznym stwierdzeń, które musimy wyjaśnić. Już w pierwszym akapicie pisze Pan o wyzwoleniu Nowego Sącza przez Armię Czerwoną. Wystarczy przecież zajrzeć do Słownika Języka Polskiego PWN, aby się dowiedzieć, że termin „wyzwolić” oznacza „uczynić kogoś wolnym, niezależnym”. Jak podaje dr Maciej Korkuć z IPN Przewodniczący zespołu ds. ujawnienia form publicznej gloryfikacji systemów totalitarnych cytujemy „Nie ma więc możliwości semantycznych, aby tym terminem określać dokonane ostatecznie w latach 40. odebranie Polsce niepodległości państwowej, krwawą likwidację struktur, żołnierzy i urzędników Polskiego Państwa Podziemnego będącego integralną częścią prawowitych struktur państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, w końcu powszechny terror wobec ludności cywilnej. Tym bardziej, że polityka ZSRR wobec Polski spowodowała, iż lata II wojny światowej stały się dla Polski początkiem w sumie 50 letniego okresu zniewolenia państwa i łamania podstawowych wolności i praw człowieka, co wyraźnie podkreśla preambuła obowiązującej Konstytucji RP z 1997 r.” koniec cytatu.

My żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego wiemy, to z własnego życia, że okupacja niemiecka została zamieniona na okupację sowiecką przyniesioną na bagnetach żołnierzy Armii Czerwonej. To czego domaga się Porozumienie nie jest jakąś fanaberią, ale wynika ze standardów historycznych i moralnych obowiązujących zawsze w Polsce i ze świadomej polityki historycznej, którą musi nasze państwo prowadzić. Wolny naród nie może mieć na swoim terytorium pomników chwały okupanta, współodpowiedzialnego za wybuch II wojny światowej, winnego śmierci setek tysięcy Rodaków, eksterminacji Polskiej inteligencji i utraty ponad połowy terytorium Polski, a w okresie powojennym bezlitosnego okupanta.

Podobnie stwierdzenie, że nie jest Panu znany przepis, że Armia Czerwona została uznana za zbrodniczą organizację dowodzi tylko nieprzykładania wagi do faktów historycznych. Jak wcześniej wspomnieliśmy zbrodnie dokonywane przez Armię Czerwoną w Polsce są już dokładnie opisane przez historyków, a były to współpraca z Hitlerem w 1939 r. i wspólna agresja na Polskę, masowe mordy na ludności polskiej, tak cywilach, jak i żołnierzach, masowe deportacje i zsyłki na Sybir, i do łagrów, gwałty, rabunki, kradzieże. Armia Czerwona współpracowała nawet z Niemcami przy likwidacji powstania warszawskiego i była gwarantem okupacji Polski . Aby o tym wiedzieć nie trzeba nawet sięgać do obszernych opracowań historycznych, polecamy lekturę tygodnika „Uważam Rze” nr 28/2011 str 66 i 67. To, że nie ma przepisu, to wcale nie usprawiedliwia faktu istnienia pomnika okupanta w centrum Nowego Sącza, zwłaszcza w wymiarze moralnym.

Pomnik chwały Armii Czerwonej nie jest jedynie obiektem historycznym, bo jak wynika z definicji pomnika ma on być wyrazem wdzięczności. Czy w 23 lata po uzyskaniu suwerenności nadal mamy udawać wdzięczność i wmawiać młodemu pokoleniu, że za okupację, mordy, łagry Polacy mają utrzymywać pomniki chwały. Chyba każda normalna osoba odpowie, że tak nie powinno być. Na jakiej podstawie prawnej kwestionuje Pan wykładnię prawa dokonaną przez IPN, że pomnik ku czci sił zbrojnych totalitarnego Związku Sowieckiego jest formą propagowania komunistycznej ideologii. Czy ma Pan inną interpretację prawa z kancelarii premiera lub sejmu, bo tylko te organa władzy państwowej mogą zmienić wykładnię prawa dokonaną przez IPN, a jeżeli tak, to prosimy o przesłanie nam.

Porozumienie pragnie również zwrócić Pana uwagę, że nigdy nie podejmowaliśmy tematyki grobów wojennych niemieckich. Twierdziliśmy jedynie, że w centrach miast, przy głównej ulicy nie ma pomników chwały Wehrmachtu lub innych rodzajów wojsk niemieckich z czasów II wojny światowej. Pan stwierdził, że są i dlatego też jest pomnik chwały Armii Czerwonej. Nie wskazał Pan do tej pory miejsc, gdzie takie pomniki są. Opierając się na Pana argumentacji pomnik chwały Armii Czerwonej powinien być usunięty.

Cytowana przez Pana Konwencja Genewska w żadnym artykule nie mówi, że nie wolno dokonać rozbiórki pomnika okupacyjnej armii, jak również nie mówi, że nie wolno przenieść grobów poległych żołnierzy z głównej ulicy na cmentarz po spełnieniu określonych warunków. Pragniemy przypomnieć, że grób sześciu czerwonoarmistów ma zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych status mogiły wojennej, a nie cmentarza wojennego. Ta sama ustawa podaje, że zgodnie z art. 1 ust. 4 groby wojenne powinny być zgrupowane na cmentarzach wojennych. Najbliższy cmentarz wojenny znajduje się kilkaset metrów od mogiły, nie ma więc przeciwwskazań do zastosowania przepisów ustawy. Można więc zachowując należny szacunek dla zmarłych, przenieść ich szczątki doczesne i dokonać powtórnego żołnierskiego pochowania w kwaterze wojskowej.

Jednocześnie dziękujemy za rozpoczęcie pierwszych kroków w tym kierunku poprzez skierowanie obszernego pisma w tej sprawie w dniu 6 sierpnia 2012 r. do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, które ufamy przyniesie oczekiwany skutek. Ponieważ mija już prawie czwarty miesiąc od wysłania pisma prosimy o przesłanie kopii odpowiedzi od Radosława Sikorskiego (jest to urzędowa, a więc jawna dla obywateli korespondencja). Jako inicjatorzy sprawy, jesteśmy zainteresowani dalszym postępem prac. Nie chcemy, aby doszło do sabotowania naszych postulatów przez urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a pisma ginęły w ich głębokich szufladach. Dlatego będziemy cały czas nalegać na przekazywanie informacji z przebiegu prac. Pana poprzednik wojewoda małopolski Jacek Majchrowski, który w 1997 r. stanął przed podobnym problemem, w krótkim czasie uzyskał wszystkie konieczne zgody i usunął pomnik Armii Czerwonej, i przeniósł kilkanaście grobów czerwonoarmistów spod Barbakanu w Krakowie na cmentarz przy ul. Prandoty. Odbyło się to zgodnie z wszelkimi europejskimi standardami i w świetle prawa, o co nam chodzi także w sprawie nowosądeckiego „pomnika” i położonej w jego pobliżu mogiły wojennej.

Uporczywe, wieloletnie unikanie rozwiązania tego problemu będzie skutkowało tak, jak to trafnie w swoim liście opisał prezes Stowarzyszenia Sądecka Rodzina Katyńska Jarosław Rola cyt. „Czy za 20, 30 lat możemy wyobrazić sobie sytuację, że rządzący Rosją powiedzą: o co wam chodzi Polacy z tą agresją, okupacją i zniewoleniem? Macie u siebie półtora tysiąca pomników chwały i wdzięczności dla naszej armii! Czy wolny naród, dumny ze swych demokratycznych tradycji i chełpiący się wielkością dziejów, tolerowałby na swoim terytorium pomniki zaborcy i tyrana? A może sami nie potraficie uporać się z własną historią? Co wówczas odpowiemy sobie i naszym dzieciom?” koniec cytatu.

Aby tak właśnie się nie stało, dopóki żyjemy my ostatni żołnierze AK i innych organizacji kombatanckich musimy tę sprawę załatwić ostatecznie. Tego wymaga pamięć o przeszłych i przyszłych pokoleniach, pamięć o tych, którzy oddali życie za niepodległość.

Nie można się wahać i należy odrzucić dziedzictwo PRL-u, zniewolenie i kłamstwo, a wybrać Polskę niepodległą, wolność, prawdę i patriotyzm.

Szanowny Panie Wojewodo !

Pozostaje nam ufać, że podejmie Pan właśnie takie decyzje.

Sekretarz Porozumienia                               Przewodniczący Porozumienia

Edward Wilhelm Jankowski                           mjr Ryszard Łada Brodowski

Posted in Bez kategorii | Otagowane: , | 1 Comment »

Piotr Zaremba – co tam Panie w polityce i mediach ?

Posted by jw w dniu 28 listopada 2012

Spotkanie

Krakowskiego Klubu Wtorkowego

w pubie Sarmacja, ul. św. Tomasza 8

wtorek, 27 listopada 2012, godz. 18

Piotr Zaremba (publicysta Uważam Rze)


komentował  wydarzenia polityczne

Spotkanie prowadzili

Maciej Kwaśniewski i Władysław Tyrański

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Piotr Zaremba – Co tam Panie w polityce i mediach

Posted in Filmy, Krakowski Klub Wtorkowy, spotkania | Leave a Comment »

Cecylianka 2012

Posted by jw w dniu 25 listopada 2012

Cecylianka 2012

Mieszanego Chóru Mariańskiego

http://www.chormarianski.krakow.pl/

przy Parafii Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

w Krakowie

24 listopada 2012

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

Cecylianka 2012 Chóru Mariańskiego

Posted in Filmy, Uroczystości | Otagowane: , | Leave a Comment »

Wspomnienie o Marku Łosiu i jego Małym Wydawnictwie

Posted by jw w dniu 22 listopada 2012

Marek podczas odwiedzin głodówki  krakowskiej,

23 marca 2012 (fot. Józef Wieczorek)

Spotkanie

Krakowskiego Klubu Wtorkowego

w pubie Sarmacja, ul. św. Tomasza 8

we wtorek, 20 listopada 2012

Wspomnienie o Marku Łosiu i jego Małym Wydawnictwie

(zdjęcia i filmy – Józef Wieczorek)

Marek Łoś solidarny

z krakowską głodówką w obronie polskiej szkoły 

Pamięci Marka Łosia – spotkanie Krakowskiego Klubu Wtorkowego

Posted in Filmy, Krakowski Klub Wtorkowy, spotkania | Otagowane: , , , | Leave a Comment »

„UBEK” w Krakowskim Klubie Wtorkowym

Posted by jw w dniu 21 listopada 2012

Spotkanie
Krakowskiego Klubu Wtorkowego

Gościem Klubu był
Bogdan Rymanowski
ze swoją najnowszą książką

Ubek. Wina i skrucha

Spowiedź funkcjonariusza Służby Bezpieczeństwa PRL
o kulisach pokojowego oddania władzy
przez komunistów w 1989 roku

Spotkanie prowadził  Adam Kalita

Kraków, 20 listopada 2012

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, ul. Kanonicza 9

(zdjęcia i wideo – Józef Wieczorek)

„UBEK” w Krakowskim Klubie Wtorkowym

Posted in Filmy, Krakowski Klub Wtorkowy, spotkania | Otagowane: , , | Leave a Comment »

Ruch Oburzonych jako reakcja na stan państwa

Posted by jw w dniu 18 listopada 2012

Ruch Oburzonych jako reakcja na stan państwa

Patriotyczne spotkanie w Krakowie-Łagiewnikach 

zorganizowane przez wydawnictwo ‚Biały Kruk’

Promocja albumu ‚Oburzeni’

Kraków- Łagiewniki

17 listopada 2012 r.

(zdjęcia i filmy – Józef Wieczorek)


Ruch Oburzonych

jako reakcja na stan państwa

Głosy OBURZONYCH

Adam Bujak-Oburzony

Piotr Gliński – Ruch Oburzonych

Antoni Macierewicz – Oburzony złem

Ewa Stankiewicz – najbardziej oburzona z Oburzonych

Krzysztof Szczerski – spokojny Oburzony

Posted in Filmy, spotkania | Otagowane: , , | 6 Komentarzy »

Tłumy OBURZONYCH w Krakowie

Posted by jw w dniu 17 listopada 2012

Tłumy OBURZONYCH  w Krakowie

Prezentacja albumu ‚ Oburzeni’ w Łagiewnikach

Kraków, 17 listopada

(zdjęcia – Józef Wieczorek)

Posted in spotkania | Otagowane: , | 1 Comment »

Jacek Smagowicz z Komisji Krajowej ‚S’ na policji – za Lenina !

Posted by jw w dniu 16 listopada 2012

Jacek Smagowicz z Komisji Krajowej ‚S’ na policji – za Lenina !
 
Pikieta solidarnościowa przed Komendą Miejską Policji w Krakowie, przy ul.  Siemiradzkiego 24    
Kraków,  16 listopada 2012 r.

(zdjęcia i film – Józef Wieczorek)

Jacek Smagowicz
wieloletni członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”

 otrzymał wezwanie  z Wydziału d/s Przestępczości Przeciwko Mieniu  na przesłuchanie w sprawie usunięcia  napisu „im. Lenina”  z Bramy Stoczni Gdańskiej

Jacek Smagowicz na Komendzie Policji – za Lenina

Posted in pikiety | Otagowane: , , , , , | 6 Komentarzy »

Dyskusja o realiach Polski 1944 -1947

Posted by jw w dniu 15 listopada 2012

Dyskusja o realiach Polski 1944 -1947

Krakowska Loża Historii Wspólczesnej

(zdjęcia i film – Józef Wieczorek)

Niepodległościowe podziemie czy ”Zołnierze upadli”

Posted in Konferencje | Otagowane: , , , | Leave a Comment »